Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thủ đô “Văn hiến, văn minh, hiện đại”

Thứ sáu, 26/05/2023 22:19
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương và Thành ủy Hà Nội. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể cần lấy đoàn kết trong Đảng là yếu tố quan trọng nhất, dẫn dắt, định hướng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. 

Chiều 26/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Thành ủy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã có chuyển biến rõ nét, thông qua đó, đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, kiều bào Thủ đô trong và ngoài nước, sự phối hợp, ủng hộ của các ban, bộ ngành Trung ương, các địa phương, tạo nguồn lực sức mạnh to lớn, động lực quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố trong mọi thời điểm, kể cả những giai đoạn có nhiều khó khăn, thách thức bởi tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19...

Nổi bật là, Thành ủy Hà Nội luôn coi trọng chỉ đạo việc phát triển các thành phần kinh tế; xây dựng những định hướng chính sách, giải pháp đối với các giai cấp, tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò, đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với sự phát triển của Thành phố; tăng cường vai trò của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phát huy dân chủ ở cơ sở...

MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng nội dung hoạt động của Thành ủy chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng là địa bàn quan trọng để tổ chức các hoạt động. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Chú trọng xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo; vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia các hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội…

Đáng chú ý, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn dân cư được Thành phố tổ chức hằng năm vào dịp kỷ niệm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11), có sự tham dự, động viên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành phố và sự tham gia đông đủ của bà con nhân dân ở địa bàn dân cư. Qua đó góp phần củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết...

Thành ủy Hà Nội khẳng định, những kết quả trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” đã góp phần tích cực thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Trong giai đoạn 2011 - 2022, tăng trưởng GRDP bình quân của Thành phố đạt 6,83%. Riêng trong năm 2022, Thành phố đã hoàn thành toàn diện 22/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. GRDP tăng trưởng 8,89%, cao nhất trong 10 năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra, cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 0,87%. Quý I/2023, Thành phố đạt mức tăng trưởng 5,8%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Hà Nội giảm còn 0,16%.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định những kết quả mà Đảng bộ Thủ đô đã đạt được sau 20 năm triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW. Qua thực tiễn triển khai Nghị quyết, mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ngày càng chặt chẽ; giảm các tệ quan liêu, tham nhũng, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Đồng chí cũng chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại, trong đó có việc một số cấp ủy, chính quyền ở cơ sở còn chậm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong việc gắn kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương với việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; còn tồn tại những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh bức xúc chậm được giải quyết, để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh sẽ tiếp tục là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Trung ương và Thành ủy. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 23-NQ/TW, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần lấy đoàn kết trong Đảng là yếu tố quan trọng nhất, dẫn dắt, định hướng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lấy mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến, văn minh, hiện đại”, khẳng định vị thế, bản sắc con người Hà Nội bản lĩnh, trí tuệ, thanh lịch, văn minh là điểm chung nhất, điểm tương đồng để dựa vào đó tập hợp các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát cơ sở…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định: Đảng bộ Thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022, của Bộ Chính trị “Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045 nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao./.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực