Phát huy vai trò Chi bộ Công an xã trong bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân

Thứ năm, 06/04/2023 12:29
(ĐCSVN) - Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng đối với Công an xã chính quy tại tỉnh Đắk Nông đã góp phần tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng Công an với cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo sự chuyển biến về tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Qua đó, từng bước khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở, nhận được sự tin yêu, gắn bó của Nhân dân, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Ðảng trong công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Các chi bộ Công an xã phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên lực lượng Công an xã trong thực hiện bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Với những cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tính đến ngày 20/3/2020, Công an tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành việc điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 60/60 xã, 100% số xã được bố trí từ 6 cán bộ Công an chính quy trở lên. Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Công an tỉnh Đắk Nông xác định việc thành lập Chi bộ Công an xã là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đảng các cấp đối với lực lượng Công an, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn công tác tổ chức đảng và đảng viên đối với lực lượng Công an xã; trao đổi với cấp ủy ở địa phương trong việc thành lập Chi bộ Công an xã và cơ cấu đồng chí Trưởng Công an xã tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã theo Quy định 192-Qđi/TW ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân.

Tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Nông đã thành lập 60/60 Chi bộ Công an xã, có 56/60 đồng chí trưởng Công an xã tham gia Ban Chấp hành đảng bộ xã, có 4 đồng chí chưa tham gia do mới nhận nhiệm vụ, 33/60 đồng chí trưởng Công an xã tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã và tham gia đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là điều kiện thuận lợi để lực lượng Công an xã chính quy phát huy vai trò nòng cốt, cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các xã xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng....

Nhằm phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Chi bộ Công an các xã quán triệt thực hiện nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên và ban hành các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hàng tháng, chấp hành nghiêm chế độ sinh hoạt Chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề; phát huy dân chủ trong sinh hoạt, nêu cao vai trò của đảng viên tham gia phát biểu, góp ý mang tính xây dựng và có chất lượng.

 Chi bộ Công an xã Nam Đà, huyện Krông Nô lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, kiện toàn, phát huy hiệu quả mô hình 5+1.

Trong sinh hoạt, ngoài quán triệt các văn bản, nội dung sinh hoạt còn tập trung vào các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ chính trị của đơn vị, định hướng trọng tâm trong tháng, thảo luận về giáo dục chính trị tư tưởng, phê bình và tự phê bình, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; biến quyết tâm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của ngành và địa phương vào hành động thực tế của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại... 

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết "Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, 100% Chi bộ Công an xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã chủ động xây dựng nghị quyết và tham mưu với đảng ủy cơ sở xây dựng, ban hành nghị quyết, các chương trình, kế hoạch về bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở; giúp Ðảng ủy các xã hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức triển khai, thực hiện các chủ trương, kế hoạch đó trong phạm vi xã, bảo đảm cho đường lối, chủ trương của Ðảng về ANTT được thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để và đạt được nhiều kết quả quan trọng''.

 Chi bộ Công an xã triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong mùa thu hoạch nông sản.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy khẳng định, căn cứ vào tình hình thực tế, các Chi bộ đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về các nội dung như: phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường bảo đảm ANTT trong mùa thu hoạch nông sản…, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. 

Việc thành lập các Chi bộ Công an xã là một trong những biện pháp cốt lõi nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng trong công tác này. Với sự ra đời của Chi bộ Công an xã, lực lượng Công an cơ sở vừa nhận chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, vừa trực tiếp chịu sự chỉ đạo của Ðảng ủy, UBND xã cho nên có điều kiện tiếp nhận, tham gia vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; kịp thời nắm bắt các chủ trương, kế hoạch phát triển chung của địa phương để từ đó tham mưu đảng ủy cơ sở xây dựng, ban hành nghị quyết, các chương trình, kế hoạch về bảo đảm ANTT ở cơ sở, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Tiêu biểu đó là Chi bộ Công an xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức. Đây là xã biên giới, địa bàn rộng, thành phần dân cư đa dạng, với 18 dân tộc anh em cùng sinh sống tại 11 thôn, bon, có cửa khẩu quốc gia Bu Prăng, hơn 37km đường biên giới tiếp giáp với huyện O Rang, tỉnh Mondukiri (Vương quốc Campuchia) và giáp ranh với các huyện Bù Gia Mập và Bù Đăng của tỉnh Bình Phước và các xã trong huyện Tuy Đức. Cùng với những điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội thì đây cũng là địa bàn luôn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là tội phạm hình sự thường xuyền ẩn náu để hoạt động.

Do vậy, từ khi được thành lập, Chi bộ Công an xã Quảng Trực đã họp đánh giá tình hình, ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn; mỗi cán bộ, đảng viên lực lượng Công an xã thường xuyên sâu sát cơ sở, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận những phản ánh của Nhân dân, từ đó kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở.....; bố trí cán bộ tiếp dân hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính ngay trong ngày, từ đó tạo được niềm tin trong Nhân dân đối với Công an chính quy về xã.

Đồng chí Thiếu tá Trần Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Quảng Trực cho biết, quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện mọi mặt công tác của lực lượng Công an, thực hiện đề án đưa Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, tháng 4 năm 2020 Đảng ủy xã Quảng Trực có quyết định thành lập chi bộ Công an xã. Sau khi được thành lập, căn cứ chỉ đạo của cấp ủy đảng cấp trên, Chi bộ đã xây dựng chương trình, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của chi bộ và nhiệm vụ của từng đảng viên.

 Nhiều chi bộ Công an xã xây dựng và thực hiện chuyên đề về  phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy; tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ...

Đồng chí Bí thư Chi bộ khẳng định, Chi bộ Công an xã Quảng Trực đã tham mưu cho Đảng ủy xã ban hành các Nghị quyết, công tác lãnh đạo nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ... Đặc biệt, Chi bộ Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các mô hình phòng, chống tội phạm như: “Camera an ninh”, “Móc khóa an ninh” (Ghi số điện thoại của trưởng, phó Công an xã), “Zalo an ninh”, “Chợ biên cương chung tay bảo đảm ANTT”... Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, tình hình ANTT có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế và làm giảm theo từng năm. Đặc biệt, từ các mô hình này đã góp phần hỗ trợ lực lượng Công an xã kịp thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Mới đây, từ việc trích xuất dữ liệu camerra an ninh và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an xã Quảng Trực đã liên tiếp đấu tranh, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản, thu giữ tài sản trả lại cho người bị mất....”.

“Người dân chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi khi cấp trên đưa Công an chính quy về xã. Nhờ đó mà tình hình ANTT tại địa phương được tốt hơn, tình trạng trộm cắp tài sản đã giảm nhiều so với trước đây. Lực lượng Công an xã  Quảng Trực thường xuyên đến tận nhà dân, tận thôn, bon thăm hỏi bà con, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước cũng như phổ biến các phương thức, thủ đoạn của tội phạm để người dân biết và chủ động phòng ngừa...”. - Anh Điểu Trinh, một người dân ở xã Quảng Trực chia sẻ.

Tương tự, tại Chi bộ Công an xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Được thành lập vào tháng 3 năm 2020, Chi bộ có 6 đảng viên. Được sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, ngay sau khi thành lập, Chi bộ Công an xã Nam Đà đã ban hành quy chế làm việc, tổ chức sinh hoạt định kỳ, đúng quy định, phát huy vai trò tổ chức đảng trong Công an nhân dân. Đồng thời, nghiêm túc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên; giao nhiệm vụ cụ thể đối với mỗi đảng viên gắn với thực hiện công tác chuyên môn; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Trong đó, lực lượng Công an xã tích cực, kịp thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã nhiều giải pháp bảo đảm ANTT; chủ động nắm tình hình, quản lý tốt địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả. Nhờ đó mà tình hình ANTT trên địa bàn luôn được bảo đảm, số vụ phạm pháp hình sự liên tục được kiềm chế và làm giảm theo từng năm, trong đó nhiều vụ việc đã được lực lượng Công an xã phát hiện, đấu tranh, triệt phá trong thời gian rất nhanh...

Thiếu tá Lê Thành An, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Nam Đà, huyện Krông Nô cho biết, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Chi bộ Công an xã đã nhanh chóng chỉ đạo các cán bộ, đảng viên bắt tay vào nhiệm vụ, cụ thể như: phân công địa bàn phụ trách cho từng đồng chí, thường xuyên xuống dân, gần dân, sát dân để nắm bắt tình hình ANTT, từng mâu thuẫn nhỏ trong Nhân dân để giải quyết thấu đáo ngay từ cơ sở, không để nảy sinh hình thành các vụ việc phức tạp.

Phát động mạnh mẽ phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhiều mô hình phòng, chống tội phạm được phát huy hiệu quả, như mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng” (gọi tắt là mô hình “5 + 1”); mô hình “Camera an ninh”, mô hình “Tổ an ninh nhân dân”... Từ nghị quyết đề ra, Công an xã đã chủ động bám, nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kế hoạch về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT, phát hiện, tố giác tội phạm, giữ gìn sự bình yên trên từng thôn, xóm...”. - Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Nam Đà, huyện Krông Nô chia sẻ.

Trao đối với phóng viên, đồng chí Trần Thái Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Đà khẳng định, việc thành lập Chi bộ Công an xã đã phát huy rất tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức cơ sở đảng trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Chi bộ Công an xã có đồng chí Trưởng Công an với vai trò Đảng ủy viên, Ủy viên UBND xã đã tham mưu giải quyết chính xác, kịp thời các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở.

Cũng theo đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nam Đà, lực lượng Công an xã đã phối hợp tốt với các ban, ngành đoàn thể, nhất là lực lượng Quân sự triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân, được các cấp, các ngành và Nhân dân tin yêu, quý mến... ./.

Bài, ảnh: Hoàng Oanh - Minh Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực