Quảng Bình phát huy tinh thần gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên

Thứ năm, 22/02/2024 18:18
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng, để phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ, yếu tố quan trọng, quyết định là phải phát huy được tinh thần gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ngày 22/2/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước”.

Quang cảnh Hội nghị. 

Dự và chủ trì dự Hội nghị có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Hội nghị được kết nối với 1.784 điểm cầu với sự tham gia của 68.825 đảng viên, đạt tỷ lệ 98,2%.

Chuyên đề do GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương trực tuyến truyền đạt.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng nêu rõ: “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước” là nội dung đặc biệt quan trọng trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Di sản tư tưởng Người để lại có ý nghĩa lịch sử và thời đại sâu sắc, đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng và tinh thần “7 dám” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”, để "phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ" như mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, ngoài các cơ chế, chính sách, sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, yếu tố quan trọng, quyết định vẫn là phải phát huy được tinh thần gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 29/12/2023, trong đó xác định rõ chủ đề học tập và làm theo Bác trong năm 2024 ở Đảng bộ tỉnh là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới vì sự phát triển của quê hương, đất nước”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện của các tổ chức đảng và của mỗi đảng viên. Ngay sau hội nghị, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy khẩn trương triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực tiễn nhiệm vụ của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

 GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt tại Hội nghị.

Quán triệt chuyên đề tại Hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú đã đánh giá cao sự lựa chọn nội dung chuyên đề năm 2024 của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình; nhấn mạnh, chuyên đề là sự tiếp nối quá trình chuyển biến nhận thức, bắt tay vào hành động, thể hiện sự quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng. Chuyên đề năm 2024 là sự cụ thể hóa nhằm thực hiện khâu đột phá của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với các mục tiêu cụ thể đã xác định, đúng trọng tâm, trọng điểm và yêu cầu nhiệm vụ.

GS.TS Phùng Hữu Phú đã làm rõ các nội dung cơ bản và cốt lõi về mặt lý luận và thực tiễn của chuyên đề, đó là tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương mẫu, tận tâm, quyết đoán, đột phá… Quan điểm, chủ trương của Đảng chính là sự kế thừa, vận dụng, phát triển tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, tình hình mới.

Đối với Quảng Bình, GS.TS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, với truyền thống của vùng đất và đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, tâm huyết qua nhiều thế hệ, việc lựa chọn chuyên đề sẽ khơi nguồn sáng tạo; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ về công tác cán bộ. Chuyên đề sẽ bổ sung, hoàn thiện các giải pháp về công tác cán bộ, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ./.

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực