Quảng Nam tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ ba, 27/02/2024 12:02
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam cho rằng, cả 03 nội dung tổng kết lần này đều rất quan trọng đối với các cấp uỷ, các tổ chức đảng, các đại biểu cần tập trung thảo luận, cho ý kiến từng vấn đề, nhất là những cách làm hay, hiệu quả; tập trung phân tích nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn...
 Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sáng 27/2, Tỉnh uỷ Quảng Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khoá XII.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ cho biết, theo chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh tập trung tổng kết công tác xây dựng Đảng với 03 nội dung cơ bản về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khoá XII về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Cả 03 nội dung trên đều rất quan trọng đối với các cấp uỷ, các tổ chức đảng trong quá trình đánh giá tổng kết và chuẩn bị tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong thời gian sắp tới”- đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến từng vấn đề, nhất là những cách làm hay, hiệu quả cần phải phát huy, nhân rộng; cần tập trung phân tích những nguyên nhân còn tồn tại, hạn chế, những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn đối với cả 03 lĩnh vực, trong đó tập trung vào công tác xây dựng Đảng, quá trình thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Về những vấn đề liên quan đến Điều lệ Đảng, sau hội nghị này, Tỉnh uỷ sẽ tiếp tục lấy ý kiến trong cán bộ, đảng viên về sửa đổi Điều lệ Đảng để tổng hợp báo cáo Trung ương”- đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị về công tác xây dựng Đảng cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù bối cảnh tình hình rất khó khăn, nhiều thách thức nhưng các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đầy đủ hơn; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng lên, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đã có chuyển biến mạnh mẽ theo hướng đổi mới, sáng tạo, sâu sát cơ sở; các nguyên tắc về xây dựng Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy.

Nhiều cấp ủy đã gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Quy định số 1224-QĐ/TU, ngày 08/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ với nhiệm vụ chính trị, lựa chọn những phần việc trọng tâm, nổi cộm, bức xúc tập trung lãnh đạo và giải quyết dứt điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện khá kịp thời, đồng bộ. Công tác quản lý, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác tuyển dụng, quản lý, đánh giá, phân loại và sử dụng cán bộ ngày càng khách quan, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình có chuyển biến tốt hơn, khắc phục tình trạng ngại va chạm; phát huy khá tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng thực hiện ngày càng nghiêm minh, kiên quyết. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống đã trở thành nền nếp thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, là việc làm tự giác của cán bộ, đảng viên trong toàn thể Đảng bộ. Nhiều tập thể, cá nhân, nhiều việc làm, mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác xuất hiện, đã tác động tích cực đến các lĩnh vực, góp phần vào kết quả chung của toàn Đảng bộ.

Quang cảnh tại Hội nghị. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng cũng bộc lộ, đặc biệt là có lúc, có nơi chưa được tập trung đúng mức. Việc quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XXII và một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương ở một số cấp ủy chưa đảm bảo tiến độ, hiệu quả chưa cao. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn bị động, có lúc chưa kịp thời. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng trong nhân dân và việc phát hiện, giải quyết các vấn đề phát sinh ở một số nơi chưa kịp thời. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, đạo đức còn hạn chế dẫn đến một số cán bộ, đảng viên suy thoái làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng.

Công tác đánh giá cán bộ vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm; quy hoạch cán bộ còn lúng túng đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương; công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử có nơi thực hiện chưa kịp thời, để khuyết chức danh lãnh đạo, quản lý kéo dài; công tác luân chuyển cán bộ gặp nhiều khó khăn do vướng biên chế; việc bố trí cán bộ đoàn gặp nhiều vướng mắc do quy định độ tuổi theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư; chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ chậm được ban hành; chưa chú trọng cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu ở nước ngoài; việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức chủ yếu tập trung trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, địa phương còn ít; một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, đã vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực phải xử lý hình sự.

Nhiều tổ chức Đảng bị xử lý kỷ luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; có 12 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ khiển trách đến khai trừ Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, tổ chức đảng chất lượng, hiệu quả chưa cao. Công tác giám sát theo dõi, nắm bắt tình hình của một số cấp ủy chưa kịp thời dẫn đến một số tổ chức đảng, đảng viên có hạn chế, khuyết điểm nhưng cấp ủy không phát hiện để kiểm tra, xử lý; khi phát hiện hạn chế, khuyết điểm trở thành vi phạm, có nơi vi phạm nghiêm trọng, một số cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị có mặt chưa đồng bộ, hiệu quả. Một số nghị quyết, đề án ban hành chưa đảm bảo tính khả thi; việc ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong các cơ quan đảng có mặt còn hạn chế.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã trao đổi, đánh giá sâu những kết quả và tồn tại, hạn chế về cả 03 lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, Công tác thi hành Điều lệ Đảng, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời nêu nhiều kiến nghị, đề xuất có liên quan đến cả 03 lĩnh vực mà Hội nghị tổng kết./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực