Thông qua Nghị quyết thành lập Sở Xây dựng và kiện toàn Sở Giao thông vận tải Lào Cai

Thứ sáu, 08/12/2023 22:05
(ĐCSVN) – Ngày 8/12, tại Kỳ họp thứ 16, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Lào Cai đã thông qua Nghị quyết về thành lập Sở Xây dựng và kiện toàn Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai trên cơ sở chia tách chức năng quản lý nhà nước từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai.
leftcenterrightdel
Quang cảnh kỳ họp 

Theo đó, Nghị quyết thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở chia tách chức năng quản lý nhà nước về xây dựng từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai có 2 điều: Điều 1 quy định việc thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở chia tách chức năng quản lý nhà nước về xây dựng từ Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai. Theo Nghị quyết này, Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lào Cai, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 2 của Nghị quyết quy định việc tổ chức thực hiện, trong đó quy định Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết. Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đối với Nghị quyết kiện toàn Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai thành Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai có 3 điều. Điều 1 quy định việc kiện toàn Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai thành Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai. Trong đó, Sở Giao thông vận tải được quy định là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lào Cai, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật. Về điều khoản chuyển tiếp (Điều 2), HĐND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện xử lý tài chính sau khi chia tách sở. Về tổ chức thực hiện Nghị quyết, được giao cho UBND tỉnh, Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh.

Cả hai nghị quyết đã nhận được sự tán thành cao của các đại biểu có mặt tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Lào Cai  khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026./.

 
Tin, ảnh: Hồng Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực