Xứng đáng là lớp cán bộ trẻ ưu tú mà Đảng đã tin tưởng, lựa chọn

Thứ năm, 16/03/2023 17:30
(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn các học viên luôn giữ gìn và nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng; tiếp tục trưởng thành, xứng đáng là lớp cán bộ trẻ ưu tú mà Đảng đã tin tưởng, lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo.

Chiều 16/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo lớp học.

 Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học phát biểu tại Lễ bế giảng.

Chúc mừng 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết đã hoàn thành toàn bộ chương trình bồi dưỡng và tin tưởng các đồng chí sẽ cập nhật, vận dụng được những kiến thức, kinh nghiệm có được từ lớp bồi dưỡng, góp phần nâng cao hiệu quả nhiệm vụ được giao tại các địa phương, đơn vị trong thời gian tới, phát biểu tại Lễ bế giảng, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Chỉ đạo lớp học cho biết: Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức vinh dự được 10 Ủy viên Bộ Chính trị, 02 Ủy viên Ban Bí thư, 10 Ủy viên Trung ương Đảng giữ các trọng trách là Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng các ban Đảng, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, bộ trưởng trực tiếp trình bày 28 chuyên đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng. Các đồng chí không chỉ truyền đạt nội dung có liên quan và còn gợi mở, trao đổi, giải đáp những vấn đề quan tâm của học viên.

Cập nhật kiến thức cho lớp cán bộ chiến lược (Nguồn: vtvgo.vn) 

Cùng với các chương trình nghiên cứu, khảo sát thực tế tại các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình, Hà Nội, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, Trung đoàn Thủ đô của Bộ Quốc phòng và 02 báo cáo chuyên đề về “Chuyển đổi năng lượng ở Đức” và “Quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện. Kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc" đã cung cấp một khối lượng tương đối lớn về kiến thức, nhận thức lý luận, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, góp phần nâng cao năng lực, tư duy chiến lược cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết. 

"Đây là yêu cầu cao của Đảng đối với nhóm cán bộ trẻ đang trong quá trình phấn đấu, rèn luyện để trở thành ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong nhiệm kỳ tiếp theo. Tôi mong rằng, các đồng chí sẽ luôn giữ gìn và nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, không ngại khó khăn, thử thách, dám nghĩ, dám làm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công; đóng góp thiết thực cho trí tuệ, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tiếp tục trưởng thành, xứng đáng là lớp cán bộ trẻ ưu tú mà Đảng đã tin tưởng, lựa chọn, bồi dưỡng, đào tạo như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Phải mạnh dạn giao việc cho những cán bộ trẻ đã được rèn luyện, thử thách”.

Các đồng chí: Trương Thị Mai,  Nguyễn Xuân Thắng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chụp ảnh lưu niệm.

Nhấn mạnh, chúng ta đã đi qua 02 năm nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả toàn diện trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Năm 2023 được xem là năm bản lề của việc thực hiện Nghị quyết XIII, Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương đã được xác định với các công việc quan trọng đó là: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 15 (2012) về một số vấn đề chính sách xã hội; 20 năm thực hiện Nghị quyết 23 (2003) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; 15 năm thực hiện Nghị quyết 27 (2008) về xây dựng đội ngũ trí thức; 10 năm thực hiện Nghị quyết 08 (2013) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương bầu; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV và lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2026 – 2031; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIV. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo tuy đã đạt được nhiều thành công quan trọng, to lớn nhưng cũng tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh, phức tạp đòi hỏi phải đánh giá đầy đủ, chủ động để xử lý có hiệu quả, đảm bảo cho quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đất nước đến năm 2025, 2030, 2045.

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, là cán bộ cấp chiến lược, mỗi đồng chí vừa phải chủ động nghiên cứu, đề xuất, triển khai giải pháp phù hợp thực tiễn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được phân công, vừa phải góp phần cho công việc chung của Đảng.

Báo cáo kết quả của lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày cho thấy, trong quá trình học tập 6 tuần, các học viên đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của người cán bộ cấp cao, thực hiện nghiêm túc quy chế lớp học và quy định của Học viện; có thái độ học tập nghiêm túc; tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia phát biểu trao đổi trên lớp; có ý thức tự giác, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của lớp học đề ra với kết quả: 16 học viên đạt loại Xuất sắc, 4 học viên đạt loại Giỏi./.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực