Hoa phượng rực nở báo hiệu mùa hè. Dọc ven các sông, hồ và hai bên đường ở nhiều tuyến phố của Thủ đô đã nhuốm màu đỏ rực rỡ.
Những con đường ven hồ Tây, hoa phượng bắt đầu nở đỏ rực...

 Những cánh phượng bung nở, tô điểm cho phố Hà Nội thêm duyên dáng, thơ mộng.

Những bông hoa báo hiệu mùa thi, mùa hè, mùa tan trường...

...Loài hoa gắn với tuổi học trò...
Hà Nội có nhiều con đường rợp hàng cây hoa phượng...
Cảnh sắc Thủ đô như thay một lớp áo mới...
Kim Cương