Bắc Giang: Phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ

Thứ hai, 07/11/2022 10:20
(ĐCSVN) - Đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Bắc Giang quản lý ngày càng nâng cao về chất lượng, phát huy tốt vai trò, năng lực trách nhiệm trên cương vị công tác, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
leftcenterrightdel
Các đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ lãnh đạo.  

Cụ thể hóa văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, từ đầu năm 2010, BTV Tỉnh ủy ban hành Đề án số 04-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý, giai đoạn 2010 - 2020”. Sau khi ban hành, BTV Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung công tác cán bộ nữ vào các đề án, nghị quyết, kế hoạch, đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa để tổ chức thực hiện. Chẳng hạn, BTV Thành ủy Bắc Giang, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, BTV Huyện ủy Yên Thế, Lục Nam, Lạng Giang, Việt Yên… đều ban hành đề án hoặc kế hoạch thực hiện với những mục tiêu, giải pháp cụ thể gắn với tình hình địa phương.

Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu về công tác cán bộ nữ được nâng lên. Qua đó quan tâm, tạo điều kiện và kịp thời động viên, khuyến khích để cán bộ nữ phát huy năng lực, sở trường. Những cán bộ nữ đưa vào quy hoạch cấp ủy, HĐND, UBND và các chức danh lãnh đạo, quản lý đều bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

Sau hơn 10 năm thực hiện, Đề án góp phần quan trọng phát triển đội ngũ cán bộ nữ, thể hiện trên nhiều mặt. Đơn cử, trong công tác quy hoạch, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, quy định; dân chủ, khách quan, đổi mới về nội dung và cách làm theo hướng đồng bộ, quyết liệt, bảo đảm số lượng, cơ cấu. Việc quy hoạch ngoài đề xuất, giới thiệu của cơ quan, đơn vị, cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ còn được lấy ý kiến giới thiệu của các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, của cơ quan chuyên trách về công tác phụ nữ để mở rộng và phát hiện nguồn cán bộ nữ, khắc phục tình trạng bỏ sót. Kết quả quy hoạch tăng theo thời gian.

Đối với quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, 2020-2025 có tổng số 272 lượt, trong đó 46 lượt cán bộ nữ (bằng 16,9%). Đến quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, số cán bộ nữ là 14, trong tổng số 67 đồng chí (bằng 20,9%), cơ bản bảo đảm yêu cầu đề ra. Ngoài ra, quy hoạch các chức danh lãnh đạo sở, ngành tỉnh, cán bộ chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với 697 lượt, trong đó nữ 134 lượt (bằng 19,2%).

Hơn 10 năm qua, có 378 cán bộ nữ được cử tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ ở Trung ương, cán bộ nguồn của tỉnh; học cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng ở nước ngoài theo Đề án 165; có 378 cán bộ nữ được cử tham gia các lớp bồi dưỡng cán bộ ở Trung ương, cán bộ nguồn của tỉnh, học cao cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng ở nước ngoài.

Công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ nữ thường xuyên được chú trọng, bám sát quy hoạch và tình hình thực tiễn của tỉnh. Hơn 10 năm qua, toàn tỉnh có 51 lượt cán bộ nữ (không tính ngành dọc Trung ương) được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển giữ các chức danh lãnh đạo diện BTV Tỉnh ủy quản lý.

Qua đánh giá, nhìn chung đội ngũ này đã phát huy được năng lực, sở trường, thể hiện bản lĩnh, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; bố trí công việc hài hòa giữa cơ quan, đơn vị và gia đình. Toàn tỉnh hiện có 24/70 cơ quan, đơn vị có cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ; 46 cán bộ nữ là lãnh đạo cơ quan cấp tỉnh, huyện. Hơn 61% cán bộ nữ diện BTV Tỉnh ủy quản lý có trình độ thạc sĩ.

leftcenterrightdel
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. 

Để có những kết quả trên, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện: Một là, quán triệt đầy đủ các quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức đối với công tác cán bộ nữ. Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ nữ là yêu cầu khách quan, là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ.

Hai là, cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kế hoạch về công tác cán bộ nữ. Quan tâm, mạnh dạn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nữ.

Ba là, thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị phải thật sự gương mẫu, công tâm, thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm của mình trong công tác cán bộ nữ. Thể hiện rõ chính kiến, không chịu sức ép, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện, việc làm trái với các quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ nữ.

Bốn là, làm tốt công tác tuyên truyền, động viên, khuyến khích, giúp đỡ, nâng cao vị trí vai trò, vị thế của cán bộ nữ; thường xuyên giao nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ nữ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Năm là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn cụ thể; tập trung chỉ đạo kiên quyết để thực hiện dứt điểm, có hiệu quả.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo tổng kết Đề án số 04; nghiên cứu, xây dựng, ban hành Đề án cán bộ trẻ, cán bộ nữ diện BTV Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030. Đồng thời triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ quy hoạch các chức danh diện BTV Tỉnh ủy quản lý để cán bộ bảo đảm tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt việc bổ nhiệm, luân chuyển, chuẩn bị một bước nguồn cán bộ nữ diện BTV Tỉnh ủy quản lý tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; HĐND, UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031./.

Ngô Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực