Hải Dương với công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ sáu, 19/11/2021 11:50
(ĐCSVN) – Báo chí tỉnh Hải Dương cùng với các trang tin, Fanpage do tỉnh quản lý, dưới sự chủ trì và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo 35, đã phát hiện các bài viết vu khống, bịa đặt, thông tin sai trái, phản động, thù địch và các vụ việc phức tạp trên địa bàn; đăng tải các bài viết, chương trình phát sóng mang nội dung chuyên biệt, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch và để định hướng dư luận.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương có 5 cơ quan báo chí, trong đó có 1 Đài Phát thanh và Truyền hình và 4 cơ quan báo chí in, bao gồm: Báo Hải Dương, Tạp chí Văn nghệ, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học - Đại học Sao Đỏ, Tạp chí Đại học Hải Dương; một số bản tin, trang tin điện tử của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành đoàn thể, các huyện, thành phố. Có 53 phóng viên thuộc 39 cơ quan báo chí của Trung ương thường trú tại Hải Dương cũng như trong khu vực thường xuyên hoạt động tại Hải Dương. Nhìn chung, các cơ quan báo chí tỉnh Hải Dương và Trung ương đã phối hợp làm tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, và nhất là những chủ trương, chính sách của tỉnh đến nhân dân và phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng, cơ quan Nhà nước nói chung với các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nói riêng, đã góp phần khích lệ, động viên, quy tụ và tạo sự đồng thuận ý Đảng lòng dân, xây dựng Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn công tác báo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh: haiduong.gov.vn

Nhận thức rõ tầm quan trọng của các cơ quan thông tấn báo chí, sự đóng góp tích cực của các phóng viên cho sự nghiệp cách mạng của tỉnh, đặc biệt vai trò quan trọng của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay, Tỉnh ủy Hải Dương và cấp ủy các cấp đã tăng cường hơn trong việc quản lý báo chí, định hướng tuyên truyền, động viên, khích lệ báo chí vào cuộc để phản bác lại những luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch về nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Cụ thể: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên hệ thống báo chí của tỉnh để ngăn ngừa, đấu tranh các quan điểm sai trái của các thể lực thù địch, đặc biệt là lợi dụng các vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền để chống phá như: định hướng công tác thông tin, tuyên truyền liên quan đến Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; định hướng, nắm bắt thông tin cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền, đấu tranh các luận điệu xuyên tạc một số sự kiện chính trị lớn của tỉnh, của đất nước và đấu tranh các luận điệu xuyên tạc liên quan đến phiên tòa xét xử các đối tượng phản động;...

Trước những sự kiện, vụ việc nổi cộm phát sinh trên địa bàn tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chủ động cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho báo chí đồng loạt đưa tin, viết bài phản ánh đúng bản chất sự việc xảy ra, đồng thời vạch trần âm mưu, luận điệu xuyên tạc, kích động phá hoại an ninh trật tự, kinh tế xã hội, khối đại đoàn kết của nhân dân trong tỉnh..

Ban Tuyên giáo tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh. Thành phần Ban Chỉ đạo có Báo Hải Dương, Đài PT-TH Hải Dương làm nòng cốt, trực tiếp chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu, phát hiện các bài viết vu khống, bịa đặt, thông tin sai trái, phản động, thù địch và các vụ việc phức tạp trên địa bàn. Từ đó đăng tải các bài viết, chương trình phát sóng mang nội dung chuyên biệt, phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch và để định hướng dư luận.

Bên cạnh đó, tại các cuộc giao ban báo chí hằng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã mời các cơ quan chức năng đến cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là liên quan đến một số sự việc phức tạp, nhạy cảm. Thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, tỉnh Hải Dương nói riêng với truyền thống lịch sử, văn hóa, giàu tiềm năng hợp tác và phát triển; tích cực tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, của tỉnh; đồng thời thu thập thông tin, viết tin, bài, xây dựng phóng sự phản bác, vạch trần các luận điệu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn để thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình"; lợi dụng vấn đề Biển Đông để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết, quan hệ ngoại giao của Đảng, Nhà nước ta. Sau khi các bài viết được đăng tải trên các báo, đài, trang Fanpage của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh chỉ đạo toàn bộ hệ thống 35 từ tỉnh đến cơ sở vào like, chia sẻ các bài viết đó, đồng thời comment phản bác lại những tư tưởng cực đoan, phản động trong hệ thống các trang mạng xã hội facebook, fanpage, website của các thành viên... để tạo sức lan tỏa trên cộng đồng mạng.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh cũng thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động lợi dụng báo chí, xuất bản gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý sớm các tin bài, tác phẩm báo chí vi phạm Luật Báo chí, hoặc đúng Luật Báo chí nhưng đăng tải sẽ không có lợi về chính trị. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng, quan điểm đồng thời ngăn chặn một số phóng viên báo chí có tư tưởng cực đoan, viết bài có nội dung phức tạp, ám chỉ, chỉ trích các cá nhân, tổ chức có những vấn để nhạy cảm đưa lên trang cá nhân dưới danh nghĩa phản biện xã hội... để có biện pháp xử lý kịp thời.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động lợi dụng lĩnh vực in, xuất bản, phát hành để tán phát các xuất bản phẩm, sách, báo có nội dung sai trái, thù địch. Để cập nhật thông tin báo chí phản ánh phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền, xử lý các vụ việc báo chí nêu, giải quyết các tồn đọng, vướng mắc ở cơ sở, góp phần ổn định và tạo đồng thuận trong xã hội. Chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm tình hình, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động lợi dụng báo chí, xuất bản gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự. Bên cạnh việc huy động các cơ quan báo chí tham gia đấu tranh có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã kịp thời chủ động phát hiện, tham mưu công tác đấu tranh, xử lý các điểm nóng ngay tại các địa phương; Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo 35 tỉnh cùng với bộ phận chuyên môn Công an tỉnh đã theo dõi sát sao các hoạt động của các đối tượng chống phá trên địa bàn để kịp thời vạch trần trên mạng xã hội, đưa thông tin sớm nhất cho nên đã chiếm lĩnh được trận địa thông tin, tạo sức lan tỏa rất lớn trên internet, mạng xã hội và trong dư luận nhân dân. Qua đó, đã ngăn chặn sự chống đối của nhiều đối tượng tiêu cực, nhiều trang web và bóc gỡ nhiễu bài viết có nội dung sai trái, phản động, xuyên tạc.

Trước mỗi sự kiện chính trị lớn, tỉnh Hải Dương đều tổ chức họp báo cung cấp thông tin và định hướng báo chí. 

Bên cạnh đó, tổ chức đăng tải hàng ngàn bài viết để giải thích rõ quan điểm, đường lỗi chủ trương của Đảng, Nhà nước... góp phần củng cố niềm tin trong các tầng lớp nhân dân, đảm bảo an ninh tư tưởng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, giao cho trường Chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị ở các huyện biên soạn chuyên đề riêng về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, đưa vào nội dung vào chương trình giảng dạy các lớp. Đồng thời tăng cường đưa các thông tin tích cực lên trang Văn hóa xứ đông; Xứ Đông ngày mới, Xứ Đông TV… và các trang nhóm của các huyện, thành phố tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy, chính quyền, các cấp, các ngành trong tỉnh; tuyên truyền về đất và người Hải Dương… Tích cực thông qua các trang chính thống của tỉnh đã đẩy mạnh vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo chí với công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh cũng còn hạn chế. Cụ thể: Việc quản lý nhà nước về báo chí - xuất bản trước những vấn đề mới, đột xuất, bất ngờ còn chậm, chưa nhạy bén; Việc thông tin, yêu cầu cơ quan chức năng trả lời báo chí trước những vấn đề bức xúc mà báo chí phản ánh làm chưa tốt; Việc tổ chức theo dõi thông tin trên báo chí đôi lúc chưa sâu sát. Đội ngũ đông nhưng chưa có nhiều chuyên gia có những nghiên cứu, bài viết sắc đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù...

Nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý trong thời gian tới, cần phải làm tốt một số việc sau:

Một là, tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với nhân dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của đất nước và của tỉnh.

Hai là, tập trung chỉ đạo, quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí hoạt động hiệu quả, đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp, trong quản lý và chỉ đạo hoạt động báo chí, góp phần vào việc tuyên truyền hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Ba là, duy trì nền nếp giao ban định kỳ hằng tháng (trừ khi có việc đột xuất, hoặc kết hợp với họp báo thông báo sự kiện). Hằng tháng, căn cứ vào tình hình thực tế, hội nghị giao ban sẽ mời đại diện (hoặc người phát ngôn) một số sở, ngành đến thông tin về những vấn đề mà dư luận quan tâm; hằng quý mời đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đến thông tin tình hình và những chủ trương lớn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết hợp tổ chức hội nghị giao ban thăm quan mô hình, tìm hiểu tiếp cận thông tin thực tế.

Bốn là, tăng cường sự phối hợp với Hội Nhà báo kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng và tình hình hoạt động của các hội viên, chi hội nhà báo trên lĩnh vực hoạt động báo chí, tuyên truyền. Phối hợp với Hội Văn học – Nghệ thuật tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng và hoạt động của các chi hội, hội viên trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình an ninh văn hoá, tư tưởng trên địa bàn. Phối hợp với Sở Thông tin truyền thông rà soát nắm chắc các trang mạng, bài viết, tin xấu độc, bịa đặt, các nhà báo có tư tưởng không khách quan, đi trái với tôn chỉ  của báo chí để kịp thời đấu tranh.

Năm là, nhận diện cho thật rõ những nội dung chống phá của các thế lực thù địch, nhất là chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Đồng thời phải nhận diện rõ các nhóm đối tượng chống phá, để từ đó phân tích nhóm đối tượng mà kẻ địch muốn tác động đến để chúng ta có những bài viết cho phù hợp với các đối tượng tạo hiệu quả cao hơn trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hiện nay có thể nhóm thành một số đối tượng chống phá là :1). Nhóm đối tượng đối lập về hệ tư tưởng của Đảng ta (nhóm đối tượng này thường đưa ra quan điểm tấn công vào chủ nghĩa Mác-Lênin, đời tư của C.Mác, Ph.Ăngghen, Lênin, Hồ Chí Minh nhằm bôi nhọ, xuyên tạc, bóp méo lịch sử, đặt sai bối cảnh lịch sử); 2). Nhóm đối tượng là các thế lực thù địch về chính trị luôn chống lại chế độ XHCN với mục đích làm con đường phát triển đất nước của Đảng chệch hướng, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam, nhóm đối tượng này thường đưa ra những quan điểm đánh đồng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực với học thuyết, lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà chủ nghĩa Mác-Lênin đã vạch ra); 3). Nhóm đối tượng là những người vốn là đảng viên cộng sản nhưng không chịu rèn luyện, tu dưỡng, học tập, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới tới tha hóa về tư tưởng chính trị, xa rời chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thậm chí là phai nhạt lý tưởng, “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong nội bộ; 4). Nhóm đối tượng do trình độ nhận thức, thiếu thông tin chính thống hoặc thông tin thiếu chính xác, bị kẻ xấu lôi kéo, nên cần giải thích, vận động, thuyết phục, không để các thể lực phá hoại, phản động lôi kéo. Cần phân rõ và nắm chắc đối tượng này trên cơ sở đó có những bài viết đấu tranh phản bác hiệu quả.

Sáu là, tăng cường giáo dục tư tưởng, chính trị, nghiệp vụ cho phóng viên báo chí. Đặc biệt nêu cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết cách mạng cho đội ngũ phóng viên, rèn luyện họ thành những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với Nhân dân. Đồng thời là kênh thông tin phản ánh trung thực, khách quan ý chí, niềm tin, nguyện vọng của nhân dân với Đảng  tạo sự đồng thuận, nhất trí giữa ý Đảng, lòng dân. Bên cạnh đó, kiên quyết đấu tranh với những nhà báo thoái hóa, biến chất dùng ngòi bút để nói xấu Đảng, nói xấu chế độ, hay bôi đen, thổi phồng những hạn chế yếu kém, lôi kéo kích động một bộ phận nhân dân, gây hoang mang trong xã hội. Thực tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong thời gian qua đã cho thấy: khi tỉnh chuẩn bị triển khai dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải, phát điện trên địa bàn huyện Cẩm Giàng thì một số phóng viên đã thổi phồng, đưa thông tin sai lệch, một chiều và gây kích động Nhân dân trên một số trang mạng, tán phát kêu gọi Nhân dân biểu tình ngăn cản triển khai dự án. Hay khi lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và mọi người dân trong tỉnh đoàn kết thống nhất và căng mình ra chống dịch Covid-19, bên cạnh nhiều phóng viên lăn xả vào vùng dịch cùng nhân dân Hải Dương chống dịch (họ không về ăn tết với gia đình mà tình nguyện ở lại vùng dịch đón tết) thì có những nhà báo, phóng viên chưa hề đến Hải Dương lần nào nhưng đã viết những tin bài sai sự thật, nói xấu, thậm chí vu khống bôi nhọ lãnh đạo, giải pháp chống dịch, đưa tin hoài nghi về tình hình dịch trên địa bàn tỉnh gây hoang mang và ảnh hưởng đến công tác chống dịch của tỉnh...

Bẩy là, tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, huyện và tiến tới thành lập Ban chỉ đạo 35 cấp xã. Tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ này để nhận diện những thông tin xấu, độc, kịp thời tác nghiệp bóc gỡ và ngăn chặn những tài khoản phản động, những tài khoản có tư tưởng chống đối Đảng, chống đối Nhà nước và nhân dân. Định hướng, lan tỏa dư luận tốt, đồng thời quan tâm xây dựng và phát triển các nhóm chuyên gia trên các lĩnh vực để có những bài phản bác đanh thép, thuyết phục bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù./.

Nguyễn Quang Phúc - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực