Kon Tum: Ban Chỉ đạo 35 tỉnh sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ ba, 18/07/2023 18:36
(ĐCSVN) - Sáng 18/7, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Kon Tum (BCĐ) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh Nguyễn Phi Em. 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo và quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường tài chính, đầu tư công... Qua đó, tình hình kinh tế - xã hội duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội của người dân được quan tâm; thị trường lao động phục hồi; quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023: Tham mưu sơ kết 05 năm thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XII về "Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng"; tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình số 76- CTr/TU ngày 17-10-2014 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bển vững đất nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 07-4-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh lần thứ III - năm 2023"; hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023.

Các cấp ủy bám sát các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tính ủy liên quan đến các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trật tự, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023 để lãnh đạo triển khai thực hiện bảo đảm. Thường xuyên quán triệt cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07-10-2022 của Ban Bí thư "về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội" và Công văn số 472-CV/TU ngày 31-3-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về việc chấn chỉnh, xử lý đảng viên vi phạm trong viết bài, phát ngôn và sử dụng mạng xã hội".

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 89-KH/TU ngày 21-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyên để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của tỉnh Kon Tum và sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm "Kiên quyết, kiện trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, "Nội dung cốt lõi của Tư tưởng Hồ Chí Minh và những câu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách của Người".

Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng dư luận xã hội, nhất là những vấn để báo chí, mạng xã hội phản ảnh; thực hiện tốt quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; kịp thời xác minh, xử lý thông tin trên báo chí, mạng xã hội phản ánh về tình hình địa phương, đơn vị, nhất là những thông tin không đầy đủ, phiến diện, một chiều; từ đó kịp thời cung cấp thông tin về BCĐ 35 tỉnh, huyện, thành phố phục vụ công tác đấu tranh, phản bác.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị lực lượng tham mưu BCĐ 35 tỉnh với BCĐ 35 các địa phương, đơn vị trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trước các các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, vấn đề báo chí phản ánh, dư luận quan tâm./.

Nguyễn Phi Em

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực