Ngày 30/11 diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”

Thứ tư, 29/11/2023 18:23
(ĐCSVN) - Sáng mai (30/11), tại tỉnh Thái Bình, Báo Nhân Dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Tỉnh ủy Thái Bình phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản - Lý luận và thực tiễn”.

Chuyển đổi số là một trong những trụ cột của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra những sự thay đổi chưa từng có trong đời sống kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia hiện nay, là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số, đem lại những giá trị to lớn và cơ hội bứt phá cho mục tiêu phát triển đất nước. Đây là xu thế mà Việt Nam không thể nằm ngoài, đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, đòi hỏi từng ngành, từng lĩnh vực, trong đó có báo chí, xuất bản phải có chiến lược để gia nhập vào “đường đua” chuyển đổi số, bởi nếu không sẽ bị thụt lùi và chậm phát triển.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, thực tiễn đã chỉ ra, báo chí, xuất bản có vai trò rất quan trọng đối với công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng, là “vũ khí” sắc bén để truyền bá, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện tốt các những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao tình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Xu thế chuyển đổi số hiện nay đang mở ra cả những cơ hội và thách thức đối với các cơ quan báo chí, xuất bản trong để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Với tinh thần đó, Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích làm rõ những vấn đề lý luận chung, phân tích, đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với báo chí, xuất bản trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí, xuất bản ở Việt Nam thời gian tới.

Dự Hội thảo sẽ có nhiều lãnh đạo, nhà quản lý trong lĩnh vực báo chí - xuất bản. Các đại biểu sẽ phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của chuyển đổi số báo chí, xuất bản ở Việt Nam hiện nay; phân tích thực trạng chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí, xuất bản, cơ quản quản lý báo chí, xuất bản từ Trung ương đến địa phương; đánh giá thành tựu, hạn chế và nguyên nhân , rút ra  những bài học kinh nghiệm về chuyển đổi số báo chí, xuất bản trong thời gian qua; làm rõ những vấn đề đặt ra đối với chuyển đổi số báo chí, xuất bản cũng như các cơ hội, thách thức trong bối cảnh mới của tình hình thế giới, khu vực và trong nước thời gian tới và đưa ra các định hướng, đề xuất các giải pháp và khuyến nghị nhằm thúc đẩy chuyển đổi số báo chí, xuất bản toàn diện, bền vững trong thời gian tới./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực