Hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay hỗ trợ nhà ở bao nhiêu

Hộ nghèo dân tộc thiểu số được vay hỗ trợ nhà ở bao nhiêu?

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030.
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số hướng đến đối tượng nào
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số hướng đến đối tượng nào?
(ĐCSVN) - Hiện tại đối tượng mà Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hướng đến trong...