Nhịp cầu nối gắn kết giữa ý đảng và lòng dân phần 2

Nhịp cầu nối gắn kết giữa ý đảng và lòng dân (phần 2)

(ĐCSVN)- Trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, những vị cao niên, già làng trưởng bản luôn có vị trí rất quan trọng, ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi biên giới các vị già làng trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc...
Vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
(ĐCSVN)- Trong những năm qua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, huyện Tân Sơn luôn quan tâm, ưu tiên đến đời sống, việc làm,...
Hà Giang Đảng viên Vàng Xín Dư người có uy tín trong cộng đồng dân cư
Hà Giang: Đảng viên Vàng Xín Dư người có uy tín trong cộng đồng dân cư
(ĐCSV) – Đảng viên Vàng Xín Dư, sinh năm 1957 tại thôn Lò Suối Tủng xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang là người có uy tín trong cộng đồng dân cư,...
Tuyên Quang Phát huy vai trò người uy tín xây dựng quê hương
Tuyên Quang: Phát huy vai trò người uy tín xây dựng quê hương
(ĐCSVN) - Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã làm tốt vai trò là “cầu nối” đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách...
Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

(ĐCSVN)- Mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi dân tộc thiểu số đều có những người mà vai trò, vị trí và uy tín của họ có sức ảnh hưởng lan tỏa mạnh mẽ đến toàn thể cộng đồng, xã hội và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những đối tượng đã phát huy được vị trí đó trong thời gian qua.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ

(ĐCSVN)- Với sự quan tâm đầy đủ về các chính sách đã góp phần động viên người có uy tín trong đồng bào DTTS phát huy tốt vai trò của mình, đi đầu gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy tụ, tập hợp đồng bào DTTS, đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân cùng thực hiện, góp phần giữ gìn quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Phát huy hiệu quả vai trò của Người có uy tín ở Quảng Ninh
Phát huy hiệu quả vai trò của Người có uy tín ở Quảng Ninh

(ĐCSVN)- Phát huy trí tuệ, ý kiến hay, việc làm tốt, những người có uy tín trong cộng đồng là lực lượng nòng cốt góp phần tạo nên tinh thần đoàn kết trong nhận thức, hành động của người dân để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương. Đồng thời, người uy tín tiêu biểu là cầu nối củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền tại cơ sở.

Những cây đại thụ của đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Thọ
Những cây đại thụ của đồng bào dân tộc thiểu số ở Phú Thọ

(ĐCSVN)- Trong những năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân, nêu gương sáng, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội tại thôn, bản và khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát huy vai trò Người có uy tín trên địa bàn huyện Như thanh tỉnh Thanh Hóa
Phát huy vai trò Người có uy tín trên địa bàn huyện Như thanh tỉnh Thanh Hóa

(ĐCSVN)- Toàn huyện Như Thanh hiện có 109 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đây là lực lượng hết sức quan trọng, nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào DTTS.

Nhịp cầu nối gắn kết giữa ý đảng và lòng dân Phần 1
Nhịp cầu nối gắn kết giữa ý đảng và lòng dân (Phần 1)

(ĐCSVN)- Trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc, những vị cao niên, già làng trưởng bản luôn có vị trí rất quan trọng, ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi biên giới các vị già làng trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, họ chính là lực lượng quần chúng đặc biệt, là nhịp cầu nối gắn kết giữa ý đảng và lòng dân.

Như thanh, Thanh Hóa Người có uy tín tiên phong trên mọi “mặt trận”
Như thanh, Thanh Hóa: Người có uy tín tiên phong trên mọi “mặt trận”

(ĐCSVN)- Toàn huyện Như Thanh hiện có 109 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đây là lực lượng hết sức quan trọng, nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết và các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào DTTS.

Cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người dân
Cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người dân

(ĐCSVN)- Với tinh thần lao động sáng tạo, mong muốn được cống hiến cho gia đình và xã hội, ông Trương Văn Nội, dân tộc Thổ, Người có uy tín ở thôn Nghĩa Liên, xã Nghĩa Phúc (Tân Kỳ), đã đi đầu trong phát triển kinh tế, trở thành gương sáng để đồng bào học tập làm theo.

Phát huy vai trò Già làng, trưởng bản và người có uy tín ở vùng biên giới
Phát huy vai trò Già làng, trưởng bản và người có uy tín ở vùng biên giới

(ĐCSVN)- Nhiều già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở huyện biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế là đảng viên nhiều năm tuổi Đảng đã trở thành những “cột mốc sống” mẫu mực chung tay xây dựng, bảo vệ biên giới, vun đắp tình hữu nghị láng giềng, góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội ở vùng biên.

Phát huy vai trò nòng cốt người uy tín trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Phát huy vai trò nòng cốt người uy tín trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(ĐCSVN)- Những năm qua, Người có uy tín trong đồng bào DTTS ở Nghệ An, không chỉ thể hiện vai trò quan trọng trong việc vận động, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, mà họ còn khẳng định vai trò xung kích, đi đầu trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, là tấm gương cho đồng bào noi theo.

Những tấm gương cho đồng bào noi theo ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
Những tấm gương cho đồng bào noi theo ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

(ĐCSVN)- Với tinh thần lao động sáng tạo, mong muốn được cống hiến cho gia đình và xã hội, ông Trương Văn Nội, dân tộc Thổ, Người có uy tín ở thôn Nghĩa Liên, xã Nghĩa Phúc (Tân Kỳ), đã đi đầu trong phát triển kinh tế, trở thành gương sáng để đồng bào học tập làm theo.

Phát huy vai trò già làng, người có uy tín
Phát huy vai trò già làng, người có uy tín

(ĐCSVN)- Ông Lâm Đây người dân tộc Khmer, Bí thư Chi bộ ấp Ba Ven, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước là già làng, người có uy tín ở địa phương luôn gương mẫu thực hiện và tuyên truyền người dân thực hiện đúng các chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Tuyên Quang Những “ngọn đuốc” sáng tạo động lực cho đồng bào cùng vươn lên
Tuyên Quang: Những “ngọn đuốc” sáng tạo động lực cho đồng bào cùng vươn lên

(ĐCSVN) - Những năm qua, người có uy tín, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Người có uy tín, các điển hình tiêu biểu là người dân tộc thiểu số đã làm tốt vai trò là “cầu nối” đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào, trong phát triển kinh tế là những “ngọn đuốc” sáng tạo động lực cho đồng bào cùng vươn lên, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu.

Phát huy vai trò già làng, người có uy tín ở Lộc Khánh
Phát huy vai trò già làng, người có uy tín ở Lộc Khánh

(ĐCSVN)- Ông Lâm Đây người dân tộc Khmer, Bí thư Chi bộ ấp Ba Ven, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước là già làng, người có uy tín ở địa phương luôn gương mẫu thực hiện và tuyên truyền người dân thực hiện đúng các chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ vay vốn tạo việc làm ở Lộc Ninh
Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ vay vốn tạo việc làm ở Lộc Ninh

(ĐCSVN)- Từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH), bà Lâm Thị S’Vây và nhiều hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã có vốn để đầu tư phát triển sản xuất, thoát nghèo và ổn định cuộc sống.