Tôn vinh những gương sáng giúp đồng bào dân tộc thấy, hiểu, tin và làm theo

Thứ tư, 13/12/2023 10:30
(ĐCSVN) - Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc là sự ghi nhận, tôn vinh vai trò của những già làng, trưởng thôn, trưởng dòng họ tiêu biểu, cán bộ cốt cán, các vị chức sắc, chức việc, nhân sĩ, trí thức, nhà giáo, thầy thuốc, người sản xuất - kinh doanh giỏi, có đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng; đồng thời thể hiện sự quan tâm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc.

Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023, chiều 12/12 tại Hà Nội. Hội nghị do Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức

Tham dự Hội nghị có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương… và 497 tấm gương tiêu biểu, đại diện cho gần 29 nghìn người có uy tín trong cả nước.

 Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, đây là sự ghi nhận, tôn vinh vai trò của những già làng, trưởng thôn, trưởng dòng họ tiêu biểu, cán bộ cốt cán, các vị chức sắc, chức việc, nhân sĩ, trí thức, nhà giáo, thầy thuốc, người sản xuất - kinh doanh giỏi, có đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng; đồng thời thể hiện sự quan tâm của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc.

Phó Thủ tướng và các đại biểu đã cùng ôn lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt.

Đây là sự khẳng định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong cách mạng của nước ta.

Với quan điểm xuyên suốt là "bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển", những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, định hướng để triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách, pháp luật về công tác dân tộc.

"Chúng ta đã dành nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đảm bảo sinh kế bền vững, cải thiện sức khỏe, nâng cao giáo dục, bảo tồn và gìn giữ bản sắc văn hóa; qua đó, thúc đẩy phát triển, làm thay da đổi thịt các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, củng cố lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước", Phó Thủ tướng nói và ghi nhận sự đóng góp của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là những tấm gương đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, huy động, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh trật tự tại địa phương. Những người có uy tín là những người hiểu đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, là những người đi đầu thực hiện và thực hiện thành công, để đồng bào thấy, hiểu, tin và làm theo.

Phó Thủ tướng cho biết ông rất ấn tượng với những gương sáng trong vận động đồng bào, giáo dục con cháu, trong dòng họ và cộng đồng tham gia bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống mới, phát triển sản xuất kinh doanh, tích cực học tập, chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng tình đoàn kết quân dân…

"Còn rất nhiều người uy tín đang lặng lẽ đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước, vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc", Phó Thủ tướng bày tỏ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương, trân trọng cảm ơn những đóng góp rất quan trọng của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là 497 người có uy tín đồng bào các dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2023; đánh giá cao Ủy ban Dân tộc, các ngành, cấp, địa phương đã tổ chức biểu dương người có uy tín trong trong đồng bào dân tộc thiểu số thời gian qua, đồng thời thực hiện tốt công tác dân tộc và các chính sách dân tộc, tạo niềm tin, niềm vui, khí thế mới để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.

Ghi nhận các ý kiến phát biểu tại Hội nghị về công tác dân tộc, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng đề nghị Uỷ ban Dân tộc, cùng các bộ, ban, ngành tiếp thu đầy đủ để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về công tác dân tộc.

Trước hết, cần tiếp tục quán triệt sâu rộng và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, nhất là Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trong tình hình mới; sắp tới, triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (có hiệu lực từ ngày 15/1/2024).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các điển hình tiên tiến. 

Các bộ, ngành, địa phương cần triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật (công nghệ thông tin, giao thông, viễn thông...); hạ tầng xã hội (văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh, dịch vụ xã hội thiết yếu...); sắp xếp bố trí lại khu dân cư để thích ứng và phòng tránh thiên tai; chính sách về đất đai, phương tiện sản xuất; kết hợp phát triển sinh kế bền vững với bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, thúc đẩy kinh tế sinh thái…

"Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sẽ tham gia giám sát chất lượng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thông tin, phản ánh kịp thời đến Đảng, Nhà nước ", Phó Thủ tướng mong muốn.

Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, đáp ứng nhu cầu chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và người có uy tín nói riêng.

Tạo điều kiện cho người có uy tín có nhiều thông tin hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chủ động tham gia nhiều hơn vào phát triển kinh tế, phù hợp với bản sắc văn hoá, tài nguyên thiên nhiên; thường xuyên gặp gỡ, kịp thời động viên, biểu dương và ghi nhận sự đóng góp của người có uy tín trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Chúng ta có thể tạo các nhóm trao đổi trên các nền tảng thông tin, trang web, mạng xã hội để những người có uy tín chia sẻ, lan toả những mô hình, cách làm, ý tưởng hiệu quả cho các cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số khác", Phó Thủ tướng cho biết.

Phó Thủ tướng mong 497 đại biểu tiêu biểu nói riêng và những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước nói chung, luôn giữ vững tinh thần, nhiệt huyết, nhân lên niềm tin, khát vọng, tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên; thực sự là những tấm gương sáng cho mọi người học tập, truyền lửa cho các thế hệ tiếp theo, như Bác Hồ kính yêu đã dạy: "Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới".

Phó Thủ tướng tin tưởng mỗi người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục là một bông hoa không ngừng tỏa hương về tinh thần, đạo đức, ý thức trách nhiệm và sự tận tâm, tận lực cống hiến, lan tỏa, truyền cảm hứng về những điều tốt đẹp trong đồng bào dân tộc thiểu số và các thế hệ con, cháu./.

 

CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực