Cánh tay nối dài của chính quyền địa phương với người dân

Cánh tay nối dài của chính quyền địa phương với người dân

(ĐCSVN) - Thời gian qua, đội ngũ Người có uy tín tỉnh Sóc Trăng đã có những đóng góp tích cực trong việc vận động bà con các dân tộc tích cực phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia các phong trào tại cơ sở.
Người có uy tín huyện Minh Hóa Quảng Bình  Hạt nhân quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
Người có uy tín huyện Minh Hóa (Quảng Bình): Hạt nhân quan trọng trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
(ĐCSVN)- Đội ngũ NCUT trên địa bàn huyện Minh Hóa (Quảng Bình) luôn là những người tiên phong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện các chủ...
Bắc Giang  Phát huy tốt vai trò Người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số
Bắc Giang : Phát huy tốt vai trò Người có uy tín trong đồng bào Dân tộc thiểu số
(ĐCSVN) – Nhiều năm qua, Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã gương mẫu, đi đầu trên mọi lĩnh vực, góp phần...
Lạng Sơn phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng
Lạng Sơn phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng
(ĐCSVN) – Người có uy tín luôn có vai trò đặc biệt trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ là cầu nối của Đảng, Nhà nước và Nhân dân,...
Phát huy vai trò người có uy tín ở Hòa Bình
Phát huy vai trò người có uy tín ở Hòa Bình

(ĐCSVN) - Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình luôn đóng vai trò quan trọng và là tấm gương sáng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc, miền núi.

Phát huy vai trò người có uy tín - cầu nối gắn kết ý Đảng, lòng dân
Phát huy vai trò người có uy tín - cầu nối gắn kết ý Đảng, lòng dân

(ĐCSVN) – Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng quần chúng đặc biệt, có vị trí, vai trò quan trọng, góp phần đắc lực giúp các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, Nhà nước tổ chức thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, thông qua họ nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân gửi tới Đảng, Nhà nước. Nói một cách hình tượng, người có uy tín là nhịp cầu nối gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân.

Hà Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số đạt trên 8 năm
Hà Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số đạt trên 8%/năm

(ĐCSVN) - Tỉnh Hà Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số (DTTS) bình quân đạt trên 8%/năm; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS giảm bình quân 4%/năm trở lên, các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn giảm trên 6%/năm; hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo mới.

Người có uy tín ở khu dân cư- cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân
Người có uy tín ở khu dân cư- cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân

(ĐCSVN) – Người có uy tín, tiêu biểu ở các khu dân cư trong đồng bào dân tộc có vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương. Họ chính là trung tâm để phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào dân tộc nhằm thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Yên Bái Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc
Yên Bái: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc

(ĐCSVN) - Trong những năm qua việc phát huy vai trò của người có uy tín đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành tỉnh Yên Bái đăc biệt quan tâm nhất là cơ quan làm công tác dân tộc các cấp đã triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.