Phát huy vai trò người có uy tín ở Hòa Bình

Phát huy vai trò người có uy tín ở Hòa Bình

(ĐCSVN) - Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình luôn đóng vai trò quan trọng và là tấm gương sáng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc, miền núi.
Hà Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số đạt trên 8 năm
Hà Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số đạt trên 8%/năm
(ĐCSVN) - Tỉnh Hà Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số (DTTS) bình quân đạt trên 8%/năm; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS...
Hà Giang xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc
Hà Giang xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc
(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn vừa ký ban hành Chương trình phát động phong trào Thi đua xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc...