Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Dân tộc thiểu số

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Đảng và Nhà nước, trực tiếp, thường xuyên là cấp ủy chính quyền địa phương luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi.
Khi vai trò của người uy tín được phát huy
Khi vai trò của người uy tín được phát huy
(ĐCSVN) - Những năm qua, thành phố Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng, Nhà nước dành...
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong đồng bào dân tộc thiểu số
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong đồng bào dân tộc thiểu số
(ĐCSVN) - Trong những năm gần đây, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin là xu hướng chung của toàn xã hội. Tại vùng đồng bào dân tộc thiểu...
Cánh tay nối dài của chính quyền địa phương với người dân
Cánh tay nối dài của chính quyền địa phương với người dân
(ĐCSVN) - Thời gian qua, đội ngũ Người có uy tín tỉnh Sóc Trăng đã có những đóng góp tích cực trong việc vận động bà con các dân tộc tích cực phát...
Lạng Sơn phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng
Lạng Sơn phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng

(ĐCSVN) – Người có uy tín luôn có vai trò đặc biệt trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Không chỉ là cầu nối của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động , vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Phát huy vai trò người có uy tín ở Hòa Bình
Phát huy vai trò người có uy tín ở Hòa Bình

(ĐCSVN) - Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình luôn đóng vai trò quan trọng và là tấm gương sáng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc, miền núi.

Phát huy vai trò người có uy tín - cầu nối gắn kết ý Đảng, lòng dân
Phát huy vai trò người có uy tín - cầu nối gắn kết ý Đảng, lòng dân

(ĐCSVN) – Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng quần chúng đặc biệt, có vị trí, vai trò quan trọng, góp phần đắc lực giúp các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, Nhà nước tổ chức thực hiện thắng lợi chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, thông qua họ nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người dân gửi tới Đảng, Nhà nước. Nói một cách hình tượng, người có uy tín là nhịp cầu nối gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân.

Hà Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số đạt trên 8 năm
Hà Giang phấn đấu tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số đạt trên 8%/năm

(ĐCSVN) - Tỉnh Hà Giang phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số (DTTS) bình quân đạt trên 8%/năm; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS giảm bình quân 4%/năm trở lên, các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn giảm trên 6%/năm; hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh nghèo mới.

Người có uy tín ở khu dân cư- cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân
Người có uy tín ở khu dân cư- cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân

(ĐCSVN) – Người có uy tín, tiêu biểu ở các khu dân cư trong đồng bào dân tộc có vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương. Họ chính là trung tâm để phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào dân tộc nhằm thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Yên Bái Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc
Yên Bái: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc

(ĐCSVN) - Trong những năm qua việc phát huy vai trò của người có uy tín đã được các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành tỉnh Yên Bái đăc biệt quan tâm nhất là cơ quan làm công tác dân tộc các cấp đã triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.