Phát huy vai trò người có uy tín của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Phát huy vai trò người có uy tín của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(ĐCSVN)- Những năm qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Hà Giang rất quan tâm đến đội ngũ người có uy tín vì đội ngũ này đã và đang là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền đến với người dân
Thái Nguyên thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Thái Nguyên thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
(ĐCSVN)- Người có uy tín không chỉ gương mẫu thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước mà còn là lực lượng nòng cốt trong thực...
Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong việc giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng
Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong việc giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng
(ĐCSVN)- Những năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã phát huy tốt vai trò gắn kết ý Đảng, lòng dân, là tấm gương sáng cho bà con noi...
Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín ở Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín ở Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
(ĐCSVN)- Với sự quan tâm đầy đủ về các chính sách đã góp phần động viên người có uy tín trong đồng bào DTTS phát huy tốt vai trò của mình, đi đầu...
Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số
Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN)- Cùng với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), huyện miền núi A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) chú trọng phối hợp với ngành chức năng bảo tồn và phát huy các bản sắc văn hóa truyền thống, khai thác có hiệu quả tiềm năng và thế mạnh này nhằm không ngừng chăm lo nâng cao đời sống văn hoá cho đồng bào các DTTS nơi đây.

Thanh Hóa Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc
Thanh Hóa: Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

(ĐCSVN) - Vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thanh Hóa luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa quan tâm, dành nhiều nguồn lực để đầu tư, hỗ trợ, nhằm giúp đồng bào có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Người uy tín tỉnh Hà Giang cầu nối gắn kết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân
Người uy tín tỉnh Hà Giang: cầu nối gắn kết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân

(ĐCSVN) - Những năm qua, Người uy tín trên địa bàn tỉnh Hà Giang luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương; là cầu nối gắn kết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; góp phần tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Như Xuân Thanh Hóa  Thực hiện hiệu quả chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS
Như Xuân (Thanh Hóa): Thực hiện hiệu quả chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS

(ĐCSVN)- Đánh giá cao vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ Người có uy tín trong công tác vận động, tuyên truyền đồng bào DTTS thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Như Xuân luôn quan tâm đến công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của NCUT.

Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định
Công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Bình Định

(ĐCSVN)- Bình Định là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, hiện có 39 dân tộc thiểu số, với hơn 10.620 hộ, 41.734 người. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Bình Định sinh sống chủ yếu ở 119 thôn, làng, 33 xã, thị trấn thuộc 6 huyện: An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn và Phù Cát.

Ưu tiên các nguồn lực cho vùng dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế
Ưu tiên các nguồn lực cho vùng dân tộc thiểu số ở Thừa Thiên Huế

(ĐCSVN)- Cùng với các hợp phần đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, việc quan tâm thực hiện chính sách về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, di dân định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đã góp phần huy động mọi nguồn lực phát triển bền vững vùng DTTS, miền núi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bình Phước Thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025
Bình Phước: Thực hiện chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021-2025

(ĐCSVN)- Với đặc thù là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm trên 20% tổng dân số, những năm qua, Bình Phước đã luôn đề cao, chú trọng trong công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm giải quyết việc làm, ổn định sinh kế và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Bình Phước Thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
Bình Phước: Thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Với đặc thù là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm trên 20% tổng dân số, những năm qua, Bình Phước đã luôn đề cao, chú trọng trong công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm giải quyết việc làm, ổn định sinh kế và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Huyện Tuyên Hóa thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số
Huyện Tuyên Hóa thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN)- Trong những năm qua, huyện Tuyên Hóa đã triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc. Trong đó, chú trọng vào chính sách hỗ trợ nhà ở cho người dân. Hằng trăm ngôi nhà của bà con dân tộc thiểu số ở huyện Tuyên Hóa được xây dựng mới từ nguồn vốn của các Chương trình, Dự án của Chính phủ, Bộ ngành và chính quyền địa phương các cấp đã góp phần làm cho bản làng từng bước khởi sắc, bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao cuộc sống.

Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số
Hiệu quả từ chính sách hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN)- Trong những năm qua, huyện Tuyên Hóa đã triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc. Trong đó, chú trọng vào chính sách hỗ trợ nhà ở cho người dân. Hằng trăm ngôi nhà của bà con dân tộc thiểu số ở huyện Tuyên Hóa được xây dựng mới từ nguồn vốn của các Chương trình, Dự án của Chính phủ, Bộ ngành và chính quyền địa phương các cấp đã góp phần làm cho bản làng từng bước khởi sắc, bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao cuộc sống.

‘Sống dậy’ nghề truyền thống ở Lộc Khánh
‘Sống dậy’ nghề truyền thống ở Lộc Khánh

(ĐCSVN)- Những năm qua, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã không ngừng đẩy mạnh công tác bảo tồn, duy trì và phát huy hiệu quả các ngành nghề truyền thống. Đặc biệt, đã khội phục và ‘Sống dậy’ nghề đan lát truyền thống đem lại hiệu quả kinh tế- xã hội và bảo tồn bản sắc văn hóa ở địa phương.

‘Sống dậy’ nghề truyền thống ở Lộc Khánh
‘Sống dậy’ nghề truyền thống ở Lộc Khánh

(ĐCSVN)- Những năm qua, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã không ngừng đẩy mạnh công tác bảo tồn, duy trì và phát huy hiệu quả các ngành nghề truyền thống. Đặc biệt, đã khội phục và ‘Sống dậy’ nghề đan lát truyền thống đem lại hiệu quả kinh tế- xã hội và bảo tồn bản sắc văn hóa ở địa phương.

Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Cao Bằng
Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Cao Bằng

(ĐCSVN) - Xác định thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc là nhiệm vụ quan trọng để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tỉnh Cao Bằng luôn chú trọng từng bước cụ thể hóa và vận dụng linh hoạt các chính sách vào thực tiễn, góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững tại địa phương; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng và Nhà nước. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có cuộc trao đổi với đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng.