Diện mạo mới từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc và miền núi Phần 1

Diện mạo mới từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc và miền núi (Phần 1)

(ĐCSVN)- Hòa cùng tiến trình hội nhập và phát triển đất nước, trong những năm qua bức tranh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bắc Giang đã có nhiều khởi sắc, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số đã có nhiều bước phát triển. Trong sự phát triển của Bắc Giang hôm nay có sự đóng góp quan trọng từ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc. Thông qua nhiều chương trình, dự án đầu tư vùng đồng bào dân tộc và miền núi đã kịp thời hỗ trợ nhân dân nâng cao dân trí, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.
Nghị định 28 Chính phủ làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi ở Bạch Thông, Bắc Kạn
Nghị định 28 Chính phủ làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi ở Bạch Thông, Bắc Kạn
(ĐCSVN)- Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh huyện Bạch Thông...
Diện mạo mới từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc và miền núi Phần 2
Diện mạo mới từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc và miền núi (Phần 2)
(ĐCSVN)- Hòa cùng tiến trình hội nhập và phát triển đất nước, trong những năm qua bức tranh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bắc Giang đã...
Lắng nghe tâm tư đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi các tỉnh khu vực Tây Nguyên
Lắng nghe tâm tư đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi các tỉnh khu vực Tây Nguyên
(ĐCSVN) -Ngày 22/12, tại Gia Lai, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của...
Vĩnh phúc làm tốt các chính sách đối với người có uy tín
Vĩnh phúc làm tốt các chính sách đối với người có uy tín

(ĐCSVN) - Tính đến thời điểm phê duyệt năm 2022, tỉnh Vĩnh Phúc có 843 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm qua, địa phương này đã triển khai các giải pháp để thực hiện hiệu quả Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các chương trình mục tiêu quốc gia thúc đẩy giảm nghèo ở xã Ân Nghĩa
Các chương trình mục tiêu quốc gia thúc đẩy giảm nghèo ở xã Ân Nghĩa

(ĐCSVN) - Đồng chí Bùi Văn Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cho biết: Trên địa bàn đang triển khai, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chương trình đã tác động trực tiếp cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Lai Châu Phát huy hiệu quả vai trò người có uy tín
Lai Châu: Phát huy hiệu quả vai trò người có uy tín

(ĐCSVN) – Xác định người có uy tín đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp ở Lai Châu luôn quan tâm, động viên và phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư.

Huyện Đà Bắc chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Huyện Đà Bắc chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(DDCSVN) - Huyện Đà Bắc (Hòa Bình) thực hiện tốt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn, huyện đã tập trung nguồn lực, thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước để cải thiện đời sống đồng bào DTTS.

Hớn Quản Hiệu quả trong thực hiện chính sách hỗ trợ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Hớn Quản: Hiệu quả trong thực hiện chính sách hỗ trợ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Những năm qua, người có uy tín, già làng trên địa bàn huyện Hớn Quản (Bình Phước) đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa cấp uỷ, chính quyền địa phương với đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quốc phòng, an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết trong đồng bào dân tộc thiểu số của huyện.

Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận tiên phong trong mọi phong trào
Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận tiên phong trong mọi phong trào

(ĐCSVN) - Người có uy tín tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực vận động đồng bào ở địa phương tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tiên phong trong mọi phong trào, luôn là tấm gương sáng, là cầu nối giúp các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từng bước nâng cao đời sống cho đồng bào.

Huyện Yên Thủy Thực hiện tốt các chương trình phát triển vùng dân tộc miền núi
Huyện Yên Thủy: Thực hiện tốt các chương trình phát triển vùng dân tộc miền núi

(ĐCSVN) - Thời gian qua, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đã tập trung nguồn lực, thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/TU Nghị quyết Tỉnh ủy, ngày 30/7/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 và các chính sách của Đảng và Nhà nước để cải thiện đời sống đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS).

Thực hiện hiệu quả chính sách cho người có uy tín ở Lục Ngạn
Thực hiện hiệu quả chính sách cho người có uy tín ở Lục Ngạn

(ĐCSVN) - Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm chăm lo đến đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Thông qua việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi..., diện mạo vùng nông thôn miền núi được đổi thay. Trong thành tích chung ấy có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người có uy tín trên địa bàn.

Phát huy vai trò quan trọng của Người có uy tín tỉnh Thái Nguyên
Phát huy vai trò quan trọng của Người có uy tín tỉnh Thái Nguyên

(ĐCSVN) - Là người được nhân dân tin tưởng, những năm qua, hơn 800 người có uy tín ở Thái Nguyên đã trở thành “cầu nối” đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó góp phần không nhỏ củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc...

Đắk Lắc thực hiện tốt các chính sách đối với Người có uy tín
Đắk Lắc thực hiện tốt các chính sách đối với Người có uy tín

(ĐCSVN) - Đội ngũ Người có uy tín của tỉnh Đắk Lắk là những nhân tố tích cực, luôn đi đầu, chủ động trong việc tuyên truyền người dân, cộng đồng hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình tại cơ sở. Chính vì vậy, các cấp ủy Đảng tỉnh Đắk Lắk đặc biệt quan tâm đến các chính sách cho Người có uy tín, qua đó đã phát huy vai trò Người uy tín trên các lĩnh vực đời sống xã hội của tỉnh.

Lào Cai Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh
Lào Cai: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh

(ĐCSVN) - Những năm qua, đội ngũ người có uy tín tỉnh Lào Cai đã có những đóng góp rất lớn trong việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới… Từ đó, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ngày càng phát triển.

Hòa Bình Đẩy mạnh chương trình tín dụng cho hộ nghèo vay giải quyết việc làm
Hòa Bình: Đẩy mạnh chương trình tín dụng cho hộ nghèo vay giải quyết việc làm

(ĐCSVN) - Cho vay hỗ trợ giải quyết việc làm (GQVL), duy trì và mở rộng việc làm là chính sách thiết thực, ý nghĩa của Đảng, Nhà nước, giúp người dân có thêm “cần câu” phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động (NLĐ). Những năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hòa Bình đã tích cực phối hợp với các tổ chức, hội, đoàn thể, các sở, ngành triển khai có hiệu quả chương trình.

Bắc Kạn thực hiện tốt các chính sách dân tộc
Bắc Kạn thực hiện tốt các chính sách dân tộc

(ĐCSVN)- Trong những năm qua, công tác dân tộc, các chính sách dân tộc được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa đã phát huy hiệu quả thiết thực; góp phần đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của đồng bào các dân tộc được từng bước nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần.

Hòa Bình tích cực thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững
Hòa Bình tích cực thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững

(ĐCSVN) - Hạ tầng KT-XH huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn được đầu tư; hàng trăm lớp đào tạo nghề cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tổ chức; các mô hình giảm nghèo, đa dạng hoá sinh kế cùng nhiều hình thức tư vấn, hướng nghiệp, kết nối lao động, việc làm cho người lao động được thực hiện… Những giải pháp tích cực thực hiện chính sách tạo dấu ấn rõ nét Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững (GNBV) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Huyện Đà Bắc Hòa Bình chăm lo đời sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Huyện Đà Bắc (Hòa Bình) chăm lo đời sống cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Huyện Đà Bắc (Hòa Bình) có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐB DTTS) chiếm đến gần 90%, địa hình đa phần là đối núi cao, hiểm trở, thường xuyên hứng chịu các đợt thiên tai. Xác định công tác dân tộc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình để nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Chìa khóa vàng giúp người dân vùng cao thoát nghèo
Chìa khóa vàng giúp người dân vùng cao thoát nghèo

(ĐCSVN) - Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã giúp cho nhiều hộ nghèo, đối tượng chính sách có thêm nguồn lực để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân từ đó thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nông thôn phát triển góp phần thực hiện công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Làm tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc ở Bắc Kạn
Làm tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc ở Bắc Kạn

(ĐCSVN) - Chương trình cho vay theo Nghị định số 28 là chủ trương lớn, có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đồng bào DTTS. Có nguồn vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi và xây dựng nhà ở chính là động lực giúp bà con DTTS an cư để lao động, sản xuất, từng bước giảm nghèo bền vững.

Làm tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
Làm tốt công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

(ĐCSVN) - Huyện Hà Quảng đổi mới, đa dạng hóa hình thức tập hợp nhân dân, hướng về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); vận động, hướng dẫn đồng bào xóa bỏ tập quán lạc hậu, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (XDNTM).

Bắc Giang Thực hiện tốt chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Bắc Giang: Thực hiện tốt chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(ĐCSVN) - Ngày 26/12, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chính sách người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh giai đoạn 2011- 2021. Đây là dịp để tôn vinh đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS - những "cánh tay nối dài", đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân.

Phát huy vai trò người uy tín trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Mường Tè
Phát huy vai trò người uy tín trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Mường Tè

(ĐCSVN)- Những năm gần đây, nhờ chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc bầu chọn những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền vận động gia đình, dòng họ và cộng đồng không di dịch cư tự do, không theo đạo trái pháp luật và chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tập trung phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo trên quê hương.

Đồng Nai Tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân sản xuất kinh doanh giỏi
Đồng Nai: Tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân sản xuất kinh doanh giỏi

(ĐCSVN) - Ngày 20/12, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ tuyên dương Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, sản xuất kinh doanh giỏi DTTS tiêu biểu tỉnh Đồng Nai lần thứ II năm 2022. Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, cùng lãnh đạo các sở, ngành và 260 Người có uy tín, nhân sĩ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh

Đổi mới công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Đổi mới công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Lai Châu

(ĐCSVN)- Công tác dân vận của Đảng trong vùng đồng bào DTTS đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm, nhiều thôn, bản đã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135. Đồng bào các DTTS yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, củng cố niềm tin đối với Đảng, Nhà nước

Yên Bái Người có uy tín- Những tấm gương tiêu biểu để đồng bào noi theo
Yên Bái: Người có uy tín- Những tấm gương tiêu biểu để đồng bào noi theo

(ĐCSVN) - Người có uy tín có vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Họ chính là tấm gương, là bằng chứng của sự nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học công nghệ để vươn lên làm giàu, từ đó đồng bào các DTTS tin tưởng, nghe và làm theo.

Người có uy tín - Cầu nối “Ý Đảng, lòng dân”
Người có uy tín - Cầu nối “Ý Đảng, lòng dân”

(ĐCSVN) - Trong những năm qua, người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, trở thành lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Phát huy “cánh tay nối dài” của Đảng và Nhà nước
Phát huy “cánh tay nối dài” của Đảng và Nhà nước

(ĐCSVN)- Trong cộng đồng dân tộc thiểu số, mỗi cá nhân người có uy tín là “cánh tay nối dài” của Đảng và Nhà nước với tinh thần trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò dẫn dắt cộng đồng, tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn bản, buôn làng, phum sóc đoàn kết và cùng nhau phát triển.

Người có uy tín - hạt nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc
Người có uy tín - hạt nhân trong xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc

(ĐCSVN)- Người có uy tín trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, trong đó có huyện Định Quán đã phát huy được vị trí, vai trò làm cầu nối giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể với nhân dân vùng dân tộc thiểu số, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.