Huyện Đà Bắc chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ hai, 30/10/2023 15:11
(DDCSVN) - Huyện Đà Bắc (Hòa Bình) thực hiện tốt Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn, huyện đã tập trung nguồn lực, thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước để cải thiện đời sống đồng bào DTTS.

Huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình có 13 xã thuộc khu vực 3, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống không tập trung, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 89,72% dân số, tình hình đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) còn nhiều khó khăn. 

Xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, những năm qua, cấp ủy chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội đã nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ đảng viên khơi dậy sự đồng thuận của nhân dân, phát huy hiệu quả các nguồn lực, lợi thế để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS&MN. Phấn đấu đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030, số xã đặc biệt khó khăn còn dưới 6 xã.

Bà Xa Thị Sinh, xóm Tràm, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc (Hòa Bình)  chăn nuôi giống lợn bản địa giúp cải thiện kinh tế, nâng cao thu nhập.

Huyện đã tập trung các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn các xã, xóm đặc biệt khó khăn và tăng cường các biện pháp thu hút đầu tư nhằm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển góp phần tăng trưởng kinh tế phát triển văn hóa xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân. Nguồn lực ngân sách nhà nước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng từ năm 2021 đến nay khoảng 1.200 tỷ đồng tập trung vào các công trình điện, giao thông, cơ sở giáo dục, hồ đập kênh mương, trụ sở cơ quan hành chính sự nghiệp. Vốn tài trợ từ các tổ chức trong nước là 10,5 tỷ đồng đầu tư các dự án du lịch nghỉ dưỡng tâm linh và sản xuất nông lâm ngư nghiệp thủy điện. Giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn huyện thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tổng số vốn giao các chương trình tính đến tháng 6/2023 trên 484 tỷ đồng, đã thực hiện giải ngân trên 78 tỷ đồng. Hiện có 20 dự án vốn ngoài ngân sách nhà nước được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư và 4 dự án hỗ trợ của tổ chức phi chính phủ tiếp tục hoạt động với số vốn cam kết tài trợ của các tổ chức phi chính phủ giai đoạn 2021 - 2023 trên 1,9 triệu đô la Mỹ.

Đến nay, tỷ lệ đường giao thông đến trung tâm xã được cứng hoá 100%; đường giao thông đến các thôn bản được cứng hoá 99%; đường trục thôn, xóm được cứng hoá 84%; 79% đường ngõ xóm được cứng hoá; 50% đường trục chính nội đồng được cứng hoá. Hệ thống cơ sở trạm y tế được xây dựng tương đối khang trang, có 15/17 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế….

Năm 2022, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MB đã  hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 720 hộ với tổng số tiền 2.160 triệu đồng; dự kiến năm 2023 thực hiện hỗ trợ cho 2.600 hộ với tổng số tiền 7,8 tỷ đồng và thực hiện 2 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho khoảng 300 hộ dân tại xã Nánh Nghê và Đồng Ruộng. Năm 2022 thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với 170 hộ với tổng số tiền là 1,7 tỷ đồng; dự kiến năm 2023 thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 8.001 hộ với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng. Trong quy hoạch bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn năm 2023 thực hiện một dự án tái định cư cho 50 hộ dân xã đánh nghê với tổng mức đầu tư là 40 tỷ đồng dự kiến đến năm 2024 sẽ hoàn thành và tiếp tục đầu tư một dự án tái định cư tại xã Đồng Chum.

Nhiều hộ dân ở xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) phát triển nghề nuôi cá lồng đem lại thu nhập khá 

Bên cạnh đó, huyện thực hiện các chính sách tín dụng nông nghiệp, nông thôn, tín dụng chính sách xã hội, hình thành và phát triển kinh tế tập thể, tập trung vào phát triển hợp lý nghề nuôi cá lồng bè trên lòng hồ; bảo vệ và phát triển rừng, phát triển vùng chè chuyên canh trên 100 ha và tiếp tục cải tạo vườn tạp, phát triển các giống cây mới phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Đồng thời, phối hợp tổ chức 49 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 1.443 lao động nông thôn vùng đồng bào DTTS của huyện, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 61,78%.

Đồng chí Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc cho biết: Đối với những dự án thực hiện trên địa bàn xã, xóm đặc biệt khó khăn việc huy động sự đóng góp của người dân kể cả bằng tiền hiện vật hoặc ngày công lao động đều rất khó khăn, đây cũng là áp lực của huyện trong cân đối nguồn lực ngân sách địa phương để thực hiện chương trình trong giai đoạn 2021- 2025. Để đề án đi vào cuộc sống, thời gian tới huyện sẽ tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn, tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho đồng bào DTTS. Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các chương trình dự án, các chính sách của nhà nước và các cơ chế chính sách của địa phương dành cho đồng bào DTTS. Tăng cường kiểm tra, giám sát đánh giá trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, chính sách khác được đầu tư hỗ trợ trên địa bàn huyện.
 
CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực