Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy hành chính nhà nước, góp phần phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương... là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh Đồng Nai.

Tỉnh đề ra nhiệm vụ cụ thể trong thực hiện cải cách hành chính năm 2015 là tiếp tục kiểm soát chặt chẽ thủ tục hành chính, rà soát và loại bỏ những thủ tục hành chính không còn phù hợp hoặc điều chỉnh, bổ sung; gắn nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, công tác dân vận, phòng chống tham nhũng, thực hiện quy chế dân chủ với cải cách hành chính. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính ở đơn vị…Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh sẽ lấy kết quả thực hiện là một tiêu chí quan trọng để đánh giá thực hiện nhiệm vụ chính trị và đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý.

Theo Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai, hiện toàn tỉnh có 1.135 thủ tục hành chính được áp dụng thực hiện tại 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh 880 thủ tục, cấp huyện 142 thủ tục, cấp xã 113 thủ tục). Công tác giải quyết thủ tục hành chính toàn tỉnh đạt trên 80%; nhiều đơn vị cấp huyện đạt cao như Xuân Lộc, Long Thành, Nhơn Trạch, Biên Hòa... đạt trên 90%.

Đến nay, UBND tỉnh ban hành các quyết định bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 8 sở, ngành: Ngoại vụ, Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Giao thông - Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp; bộ thủ tục hành chính của UBND cấp huyện và cấp xã.

Ở cấp huyện và xã, cơ chế một cửa liên thông được thực hiện trong giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân. Ở cấp tỉnh, cơ chế một cửa liên thông đã được thực hiện ở 5 lĩnh vực, gồm: cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, cấp con dấu, giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam và cấp giấy phép vật liệu nổ công nghiệp.

Cũng theo Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh, cơ chế một cửa và một cửa liên thông hiện đại đã được duy trì thực hiện tại 5 sở cấp tỉnh và 11/11 huyện, thị xã, thành phố và thí điểm 26 xã, thị trấn nhằm tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết thủ tục hành chính; giảm bớt việc đi lại cho người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai các tiện ích cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính qua các dịch vụ bưu chính, viễn thông, bao gồm dịch vụ tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, thông tin quy định về thủ tục hành chính qua tổng đài 1080, 8088 và chuyển trả hồ sơ tận nhà cho người dân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh thực hiện chuyển trả 46.254 hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính đến tận nhà cho người dân trong các lĩnh vực: chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy chứng, hồ sơ đất đai... Qua đó, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc cho biết, năm 2014, huyện Xuân Lộc đạt được các tiêu chí và được công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên cả nước là có sự đóng góp của công tác cải cách hành chính./.