(ĐCSVN) - Ngày 11/12 tại Vĩnh Phúc, Tổng cục Quản lý Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai và Nghị định số 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất cho Sở TN&MT các tỉnh khu vực phía Bắc.

 

 Hội gnhị Tập huấn về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất
đai và khung giá đất tổ chức 11/12, tại Vĩnh Phúc.

Theo, Tổng cục Quản lý Đất đai, Nghị định số 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và Nghị định số 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất là hai văn bản Chính phủ vừa ban hành trong tháng 11. Đến nay, Cục đã hoàn thành việc ban hành các văn bản Luật đất đai giao trực tiếp cho Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, nội dung của 02 Nghị định cơ bản kế thừa các quy định hiện hành đã phù hợp với điều kiện thực tiễn, đồng thời bổ sung các quy định mới phát sinh từ thực tiễn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài nguyên đất, hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

Các điểm quan trong của Nghị định xử phat vi phạm hành chính là bổ sung một số biện pháp khắc phục hậu quả như: buộc trả lại đất đã lấn, chiếm; buộc thu hồi Giấy chứng nhận bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; buộc hủy bỏ giấy tờ giả liên quan đến việc sử dụng đất…

Đối với việc xác định tính chất, mức độ của hành vi vi phạm hành chính Nghị định có bổ sung nguyên tắc quy đổi giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm thành tiền theo giá đất trong bảng giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có đất ban hành tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính và chia thành 04 mức khác nhau. Đồng thời, quy định cụ thể về chi phí để trưng cầu đo đạc xác định diện tích đất vi phạm và trưng cầu mẫu xác định việc suy giảm hoặc mất khả năng sử dụng do đối tượng có hành vi vi phạm chi trả để đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm trong việc xác định mức độ hậu quả của hành vi vi phạm.

Nghị định quy định quy định về khung giá đất cũng bổ sung thêm các hành vi vi phạm liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép và việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất không đúng quy định của pháp nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời kiểm soát được việc tập trung, tích tụ đất đai cho phù hợp với tiến trình chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế; kiểm soát chặt chẽ hơn việc chuyển mục đích sử dụng lúa, đất có rừng phòng hộ, đặc dụng quỹ đất này nhằm mục tiêu bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và tăng cường hơn trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà, khắc phục tồn tại, bất cập đang gây bức xúc trong dư luận hiện nay.

Nghị định 104/CP về khung giá đất đã quy định chi tiết cho 07 vùng kinh tế, trong đó đối với đất nông nghiệp và phi nông nghiệp ở nông thôn tại mỗi vùng quy định theo 3 loại xã: đồng bằng, trung du, miền núi; đối với đất phi nông nghiệp ở đô thị tại mỗi vùng quy định theo 6 loại đô thị để khắc phục sự chênh lệch lớn giữa các mức giá theo từng vùng kinh tế, bảo đảm hài hòa mức giá đất các loại đất trong khung giá theo từng vùng, từng loại đô thị

Nghị định quy định khung giá của 11 loại đất phù hợp với quy định của Luật Đất đai, trong đó tách riêng khung giá đất thương mại, dịch vụ ra khỏi khung giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp cho phù hợp với thực tế do giá của loại đất này cao hơn so với giá các loại đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khác.

Đồng thời điều chỉnh tăng mức giá tối thiểu và tối đa đối với các loại đất trong khung giá đất cho tiệm cận hơn với giá đất phổ biến trên thị trường, phù hợp với thực tế của từng vùng, từng loại đô thị. Trong đó, đáng chú ý là giá đất ở tại 02 đô thị loại đặc biệt (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) điều chỉnh tăng mức tối đa từ 81 triệu đồng lên 162 triệu đồng/m2.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cũng cho biết, trong thời gian tới việc tổ chức triển khai thi hành Luật, đưa Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành đi vào thực tiễn cuộc sống là hết sức quan trọng. Thứ trưởng đề nghị Sở TN&MT các địa phương cần khẩn trương tham mưu cho UBND cấp tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền được giao trong Luật Đất đai và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật để triển khai thực hiện tại địa phương. Mở rộng tuyên truyền các nội dung đổi mới của pháp luật về đất đai nhất là về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đến người dân và doanh nghiệp để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thi hành.