TP. Hà Nôi hiện có 122 tổ chức hành nghề công chứng với gần 500 công chứng viên hành nghề tại 30 quận, huyện, thị xã đáp ứng nhu cầu công chứng của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Trung bình mỗi năm, các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện khoảng 500.000 hợp đồng, giao dịch, thu hơn 200 tỷ đồng. Kết quả đó cho thấy hoạt động công chứng đã đóng góp tích cực, bảo đảm an toàn pháp lý cho tổ chức, cá nhân trong các hợp đồng, giao dịch; phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đến nay, 100% tổ chức hành nghề công chứng đã tham gia, cập nhật thường xuyên hợp đồng, giao dịch đã ký công chứng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, một trong những khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiên nay trên địa bàn đó là số lượng tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên nhiều và trải rộng nhưng đội ngũ làm công tác quản lý mỏng nên gặp nhiều khó khăn…

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: TL 

Để tháo gỡ những vướng mắc trên, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các quy định của Luật Công chứng, Nghị quyết số 172/NQ-CP của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng, Sở Tư pháp Hà Nội sẽ xây dựng Đề án thí điểm liên thông đối với yêu cầu của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí trong viêc thực hiện thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, giúp phát hiện, ngăn chặn  các giao dịch giả tạo, hợp pháp hóa các giao dịch bất hợp pháp, tránh thất thoát nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Đẩy mạnh việc chuyển đổi hoạt động của các Phòng công chứng đủ điều kiện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trên cơ sở Nhà nước thực hiên lộtrình bảo đảm kinh phí hoạt đông có thời hạn theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW; duy trì các Phòng công chứng đã tự chủ về tài chính để giữ vai trò chủ đạo trong cung cấp dịch vụ công chứng; chuyển đổi hoặc giải thể Phòng công chứng hoạt đông không hiệu quả tại các địa bàn mà Văn phòng công chứng đã đáp ứng được nhu cầu công chứng…/.