Ninh Thuận: Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Thứ ba, 30/11/2021 09:33
(ĐCSVN) – Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là hoạt động quan trọng để nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Đây cũng là chủ trương được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh Ninh Thuận quan tâm chỉ đạo thực hiện và đang được các tầng lớp nhân dân đồng lòng hưởng ứng.
leftcenterrightdel
 Hội Khuyến học thành phố Phan Rang - Tháp Chàm trao học bổng cho các em học sinh (Ảnh: Anh Tuấn)

Là một trong những địa phương đi đầu về công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh Ninh Thuận, trong những năm qua, Hội Khuyến học thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã không ngừng đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội học tập gắn với chủ trương xã hội hóa giáo dục, từng bước góp phần nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Khuyến học thành phố luôn quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên; chú trọng thành lập các chi hội khuyến học trong trường học, các ban khuyến học trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các đơn vị, doanh nghiệp. Toàn thành phố hiện có 23 hội cơ sở (16 phường, xã và 7 trường THPT) với 367 chi hội ở các thôn, khu phố, trường học; có 76 ban khuyến học và 39.946 hội viên, đạt tỷ lệ 21,02% so với dân số thành phố.

Thực hiện việc triển khai nhân rộng các mô hình học tập trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2021, các cấp Hội Khuyến học đã đẩy mạnh công tác xây dựng các mô hình học tập, gắn với học và làm theo lời Bác, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, được các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, trở thành phong trào tự giác, tự nguyện thường xuyên.

Đến nay, toàn thành phố, đã xây dựng được 30.274 gia đình học tập, 17 dòng họ học tập, 100 cộng đồng học tập và 53 đơn vị học tập. Các mô hình học tập đã tác động mạnh mẽ đến việc vận động các tầng lớp Nhân dân học tập suốt đời, nâng cao dân trí và trình độ chuyên môn, xây dựng văn hóa học tập, đặc biệt quan trọng là giúp cho đông đảo người dân trở thành những người lao động được đào tạo nghề. Từ sự nâng cao dân trí, góp phần tích cực vào việc xây dựng diên mạo nông thôn mới, đô thị văn minh và khu dân cư văn hóa.

Đặc biệt, các cấp Hội còn phối kết hợp với các chi hội nhà trường làm tốt công tác khuyến học, quan tâm chăm sóc học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó vươn lên học giỏi. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học từ thành phố đến cơ sở đã vận động được trên 11,184 tỷ đồng, chi hỗ trợ cho 18.360 học sinh nghèo, cấp 1.020 suất học bổng cho học sinh, khen thưởng cho 68.823 học sinh và giáo viên có thành tích trong dạy và học.

Năm 2020, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ công chức, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nhân rộng, phát huy hiệu quả các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; gắn phong trào xây dựng xã hội học tập với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng; đa dạng hóa các hình thức học tập, giảng dạy…

Từ những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Khuyến học thành phố tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội; làm tốt vai trò nòng cốt đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời. Phấn đấu cuối nhiệm kỳ 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc hưởng ứng phong trào học tập suốt đời; 100% cán bộ khuyến học từ cấp chi hội, cấp xã, phường được tập huấn nghiệp vụ công tác khuyến học./.

Ngọc Văn
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực