Bộ Tài chính tiếp tục dẫn đầu xếp hạng chuyển đổi số DTI 2021

Thứ ba, 09/08/2022 15:01
(ĐCSVN) - Tại phiên họp lần thứ 3 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 8/8 đã công bố Báo cáo kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh năm 2021 (DTI 2021). Theo kết quả xếp hạng, năm 2021, Bộ Tài chính tiếp tục xếp vị trí thứ nhất về mức độ chuyển đổi số năm 2021 khối các bộ, ngành cung cấp dịch vụ công... Đây là năm thứ hai liên tiếp, Bộ Tài chính dẫn đầu về chuyển đổi số.
leftcenterrightdel
Ảnh minh họa (Ảnh: M.P) 

Bộ Tài chính duy trì vị trí đứng đầu về DTI của các bộ cung cấp dịch vụ công với giá trị 0,6321 tăng so với năm 2020 (0,4944); vị trí thứ hai thuộc về Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và vị trí thứ ba thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 04 bộ không thực hiện đánh giá do đặc thù gồm: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao.

Theo Báo cáo vừa được công bố, Bộ Tài chính có nhiều hoạt động chuyển đổi số nổi bật trong năm 2021 cụ thể: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% thủ tục hải quan cơ bản được tự động hóa; 100% cục hải quan, chi cục hải quan thực hiện thủ tục hải quan điện tử; 99,65% doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử; 90,84% tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính; 99,6% người dân và doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hơn 20 triệu chứng từ chi điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải cung cấp 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2020. Đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 358/519 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 68,98% (vượt hơn 30% so với yêu cầu của Chính phủ).

Trước đó, ngày 27/7/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1484/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Quyết định này thay thế Quyết định số 1874/QĐ-BTC ngày 27/11/2020 của Bộ Tài chính về ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, đến năm 2030, Bộ Tài chính chuyển đổi cách thức phục vụ người dân, doanh nghiệp phù hợp với lộ trình chuyển đổi số của Chính phủ, giảm chi phí, tăng năng suất của doanh nghiệp, tạo thuận lợi, mang lại sự hài lòng của người dân, giúp người dân, doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào hoạt động của Bộ Tài chính để cùng tạo ra giá trị, lợi ích, sự hài lòng, niềm tin và đồng thuận xã hội. Bộ Tài chính chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, làm việc hiệu quả trên môi trường số để cán bộ, công chức, viên chức có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông DTI quốc gia bao gồm 24 chỉ số (chỉ tiêu trọng tâm về chuyển đổi số quy mô quốc gia). Giá trị DTI quốc gia 0,6110, đạt trên mức trung bình 0.5, và tăng trưởng 25,8% so với năm 2020.

Việc xác định chỉ số đánh giá chuyển đổi số - DTI cấp bộ, tỉnh và quốc gia là nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất và công bằng kết quả chuyển đổi số hằng năm của các bộ, ngành, địa phương và quốc gia cùng các chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Kết quả đánh giá chuyển đổi số hằng năm chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục và cung cấp thông tin hỗ trợ cho bộ, tỉnh và các cơ quan chức năng áp dụng giải pháp phù hợp để hoàn thành các mục tiêu.

Trong lần đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả đánh giá chuyển đổi số của các bộ, tỉnh, chỉ số DTI năm 2020 trung bình của cấp tỉnh là 0,3026; của các bộ cung cấp dịch vụ công trung bình là 0,3982 và của các bộ không cung cấp dịch vụ công trung bình là 0,2342. Kết quả đánh giá chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương trong năm 2020 cũng cho thấy, ở nhóm 18 bộ, ngành cung cấp dịch vụ công, 3 cơ quan dẫn đầu là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Với 7 bộ, ngành không có dịch vụ công, 3 vị trí đầu lần lượt thuộc về Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

M.P

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực