Quảng Nam quyết tâm sớm đưa nội dung Quy hoạch tỉnh vào đời sống

Thứ sáu, 01/03/2024 20:11
(ĐCSVN) - Quảng Nam quyết tâm sẽ sớm đưa nội dung của Quy hoạch sớm đi vào đời sống thực tiễn, đáp ứng yêu cầu mà Quy hoạch đặt ra, nhất là trong việc liên kết, kết nối với các địa bàn lân cận, khu vực và cả nước...
 Đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi họp báo. 

Chiều 01/3/2024, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Lễ khai mạc Năm quốc gia phục hồi đa dạng sinh học - Quảng Nam 2024.

Quyết tâm sớm đưa các nội dung Quy hoạch đi vào đời sống

Thông tin tại buổi họp báo, đồng chí Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 17/01/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 72/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Nam; là cơ sở để điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ thống nhất cho tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức Đề án “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024” theo Công văn 752/VPCP-KGVX ngày 31/01/2024 của Văn phòng Chính phủ. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khai mạc Năm phục hồi đa dạng sinh học - Quảng Nam 2024.

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Quảng Nam quyết tâm sẽ sớm đưa các nội dung của Quy hoạch sớm đi vào đời sống thực tiễn, đáp ứng yêu cầu mà Quy hoạch đặt ra, nhất là trong việc liên kết, kết nối với các địa bàn lân cận, khu vực và cả nước; đồng thời tập trung mọi nguồn lực đầu tư, phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường, sinh thái, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng thời với quyết tâm trên, Quảng Nam cũng sẽ tổ chức Khai mạc và triển khai các chuỗi sự kiện, hoạt động “Năm phục hồi đa dạng sinh học - Quảng Nam 2024” với mục tiêu giới thiệu, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng của thiên nhiên ban tặng; góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, sống hài hòa với thiên nhiên và góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu. Cùng với đó, Quảng Nam cũng tập trung thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết, chia sẽ trách nhiệm trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi sinh thái bằng các hành động cụ thể, thiết thực và phù hợp với thực tế với từng địa phương theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Sẽ công bố Quy hoạch đến các tầng lớp nhân dân

Thông tin với các cơ quan báo chí tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Hưng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cho hay, Hội nghị Công bố quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khai mạc “Năm phục hồi đa dạng sinh học - Quảng Nam 2024” sẽ diễn ra vào ngày 16/3 thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Tại Hội nghị này, UBND tỉnh sẽ công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam đến các cấp, các ngành, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; nội dung Quy hoạch tỉnh thể hiện các quan điểm, mục tiêu phát triển, không gian phát triển và các đột phá phát triển cho tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ quy hoạch; lấy ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, bền bỉ của con người xứ Quảng làm nhân tố quyết định nội lực; thể hiện tư duy sáng tạo, tầm nhìn mới để tận dụng các lợi thế so sánh, tìm kiếm không gian mới, cơ hội phát triển mới, tạo nên những giá trị riêng có và khác biệt cho tỉnh, phù hợp với chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước; cùng với triển khai các hoạt động “Năm phục hồi đa dạng sinh học - Quảng Nam 2024”, một sự kiện môi trường có quy mô tầm quốc gia, có ý nghĩa rất lớn nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về tầm quan trọng của bảo tồn đa dạng sinh học; cụ thể hoá quan điểm không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, phát triển kinh tế với tư duy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và có tính cân đối hài hòa giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế trong nội dung Quy hoạch tỉnh.

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 xác định phạm vi, ranh giới quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính phần lãnh thổ đất liền tỉnh Quảng Nam và vùng không gian biển được xác định theo Luật biển Việt Nam năm 2012; có diện tích tự nhiên 10.574,86 km2; phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, phía Tây giáp nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, phía Đông giáp Biển Đông.

Quan điểm, mục tiêu của Quy hoạch là chủ động kiến tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Kết hợp nội lực với ngoại lực, phấn đấu một số ngành, lĩnh vực thuộc nhóm dẫn đầu cả nước như: Công nghiệp ô tô, cơ khí, dược liệu; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước; là cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào năm 2030; đến năm 2050, Quảng Nam phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương; là trung tâm du lịch quốc tế quan trọng.

Các phóng viên đặt câu hỏi lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam về các vấn đề liên quan đến Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Lễ khai mạc Năm Quốc gia phục hồi đa dạng sinh học - Quảng Nam 2024. 

Để thực hiện được mục tiêu phát triển đến năm 2030, có 05 nhóm mục tiêu về: kinh tế; văn hóa - xã hội; môi trường, sinh thái; kết cấu hạ tầng; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; trong đó: mục tiêu về kinh tế với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt trên 8%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt trên 7.500 USD; mục tiêu về kết cấu hạ tầng, với đầu tư Cảng hàng không Chu Lai đạt tiêu chuẩn cảng hàng không quốc tế với quy mô cấp 4F, Cảng biển Quảng Nam đạt tiêu chuẩn loại I tiếp nhận tàu đến 50.000 DWT.

Quy hoạch được lập với tinh thần đổi mới tư duy, cách tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch, dựa trên các tiềm năng, lợi thế riêng có của tỉnh; phát triển kinh tế với tư duy kinh tế xanh, hài hòa với tự nhiên; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nhằm phát triển toàn diện, bền vững, gắn với giữ gìn cảnh quan, da dạng sinh học, bảo tồn di sản; phát triển kinh tế hài hòa giữa đồng bằng - miền núi, đô thị - nông thôn; đồng thời, đổi mới sáng tạo, hướng đến tương lai.

Về tổ chức không gian các hoạt động kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam, được làm rõ qua mô hình cấu trúc: hai vùng, hai cụm động lực, ba hành lang phát triển. Trong đó, mỗi không gian được định vị các lĩnh vực quan trọng có thể trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của khu vực trong tương lai. Cấu trúc này đảm bảo sự phát triển cân bằng về mặt kinh tế - xã hội giữa vùng đông và vùng tây. Ngoài ra, hình thành các cụm động lực để hỗ trợ cho nhau, phát huy vai trò đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế; cụ thể: Hai vùng bao gồm vùng Đông và vùng Tây, trong đó Vùng Đông gồm các huyện, thị xã, thành phố đồng bằng ven biển. Đây là vùng động lực của tỉnh với các ngành kinh tế chủ đạo là kinh tế biển, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp; tập trung các đô thị lớn, trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh. Tam Kỳ là đô thị trung tâm hành chính, kinh tế, giáo dục, đào tạo; Hội An là đô thị sinh thái - văn hóa - du lịch, giao lưu quốc tế với các sản phẩm đặc sắc có chiều sâu văn hóa; Điện Bàn là đô thị phát triển công nghiệp, khoa học, đổi mới sáng tạo.

Vùng Tây gồm các huyện miền núi. Đây là vùng bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên; phát triển vùng nguyên liệu lâm sản và dược liệu quốc gia, với sâm Ngọc Linh là sản phẩm chủ lực để sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tự nhiên; kinh tế vườn, trang trại, chăn nuôi; khai thác thuỷ điện, khoáng sản; bảo vệ khu vực biên giới. Đô thị Khâm Đức - Phước Sơn và Thạnh Mỹ - Nam Giang là các đô thị chuyển tiếp, kết nối, giao lưu phát triển giữa khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng với Tây Nguyên và các nước trên hành lang quốc tế Đông - Tây. Tập trung đầu tư các trục chính liên kết vùng Đông với vùng Tây để tạo động lực phát triển.

Để hiện thực hoá các quan điểm, mục tiêu phát triển của Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần thực hiện tốt các giải pháp thực hiện quy hoạch, như: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Quảng Nam dựa trên 04 trụ cột chính là du lịch; công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp năng lượng; thương mại, dịch vụ logistics và nông, lâm nghiệp và thủy sản ứng dụng công nghệ cao. Hoàn thiện bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; ứng dụng công nghệ số, xây dựng chính quyền số.

Đồng thời, Quảng Nam tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công; thu hút các nhà đầu tư chiến lược có khả năng dẫn dắt, hình thành hệ sinh thái các ngành kinh tế trọng điểm.

Xây dựng cơ chế chính sách đột phá để thu hút nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tăng cường kết nối giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh hợp tác liên tỉnh với các địa phương lân cận, trong vùng và cả nước trong công tác bảo vệ môi trường.

Thúc đẩy mối liên kết với thành phố Đà Nẵng; liên kết giữa Khu kinh tế mở Chu Lai với Khu kinh tế Dung Quất để hình thành Trung tâm công nghiệp ven biển trọng điểm.

Nghiên cứu áp dụng các mô hình thực tiễn quản lý phát triển đô thị, nông thôn ở một số nước, một số khu vực có điều kiện tương đồng với tỉnh.

Quản lý, giám sát chặt chẽ việc xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nông thôn mới có bản sắc riêng gắn với đô thị hoá.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, Quy hoạch tỉnh Quảng Nam được lập với tinh thần đổi mới tư duy, cách tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch, dựa trên các tiềm năng, lợi thế riêng có của tỉnh. 

Có 37 sự kiện, hoạt động xuyên suốt trong Năm phục hồi đa dạng sinh học - Quảng Nam 2024

Thông tin về chuỗi sự kiện, hoạt động “Năm phục hồi đa dạng sinh học - Quảng Nam 2024”, đồng chí Lê Thuỳ Trinh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Nam khẳng định đây là sự kiện môi trường có ý nghĩa quan trọng, nhằm triển khai Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn 2050, gắn với tham gia hưởng ứng Thập kỷ phục hồi hệ sinh thái 2021 - 2030 của Liên hợp quốc, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế tại Hội nghị lần thứ 15 của các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học diễn ra tại Montreal, Canada năm 2022 (trong đó khẳng định “Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực vào những nỗ lực chung nhằm bảo tồn đa dạng sinh học toàn cầu”).

Mục tiêu của chuỗi sự kiện, hoạt động là giới thiệu, quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu, đặc trưng của thiên nhiên ban tặng; góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học, sống hài hòa với thiên nhiên và góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết, chia sẽ trách nhiệm trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi sinh thái bằng các hành động cụ thể, thiết thực và phù hợp với thực tế với từng địa phương; Chính phủ thống nhất giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đăng cai tổ chức Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia 2024 với tên gọi “Năm phục hồi đa dạng sinh học - Quảng Nam 2024” và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các sự kiện quốc gia liên quan.

Với chủ đề “Chung sống hài hòa với thiên nhiên”, sẽ có 37 sự kiện, hoạt động phong phú, đặc sắc diễn ra xuyên suốt từ tháng 3-11 như: các diễn đàn, hội nghị, hội thảo khoa học về đa dạng sinh học; các hoạt động nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học; giới thiệu, vận hành Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam; tổ chức đoàn Famtrip, Presstrip khảo sát và quảng bá các điểm du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học; tọa đàm ký kết chương trình phối hợp bảo vệ động vật hoang dã xuyên biên giới với tỉnh Sê Kông (Lào); tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm trong bảo vệ đa dạng sinh học; các hoạt động hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh; thả bổ sung loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, loài thủy sản có giá trị kinh tế, khoa học, loài thủy sản bản địa, loài thủy sản đặc hữu vào vùng nước tự nhiên tái tạo nguồn lợi thủy sản; cùng nhiều hoạt động khác… Hội nghị bế mạc Năm phục hồi đa dạng sinh học - Quảng Nam 2024 sẽ tổ chức tại sông Đầm, thành phố Tam Kỳ dự kiến vào cuối tháng 11.

Ngoài ra, triển lãm phục hồi đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam tại quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, dự kiến sẽ được diễn ra trong các ngày 15-19/3, trong khi Hội nghị khai mạc triển lãm và Mít tinh hưởng ứng ngày động vật hoang dã sẽ tổ chức vào chiều ngày 15/3./.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực