Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại

Thứ hai, 04/09/2023 16:03
(ĐCSVN) - NXB Chính trị Quốc gia vừa xuất bản cuốn sách Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại. Cuốn sách tuyển chọn 43 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu… tại Hội thảo khoa học “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại".

Tuyên Quang là vùng đất lịch sử chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng và mãi khắc ghi sâu đậm hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang là Thủ đô khu giải phóng, trung tâm căn cứ địa cách mạng, nơi Bác Hồ, Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong những năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhờ hội tụ đầy đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, có dân tốt, cơ sở cách mạng tốt, địa hình tốt, thuận tiện làm một trung tâm liên lạc với miền xuôi, miền ngược và ra nước ngoài, một lần nữa Tuyên Quang được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm Thủ đô Kháng chiến, từ đây lãnh đạo cuộc kháng chiến của dân tộc ta giành thắng lợi, kết thúc bằng chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.

Nội dung cuốn sách Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại (Kỷ yếu hội thảo khoa học) tuyển chọn 43 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu… tại Hội thảo khoa học “Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến tầm vóc lịch sử và giá trị thời đại” do tỉnh ủy Tuyên Quang và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức cuối tháng 3 năm 2022. Độc giả có thể tham khảo cuốn sách tại thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực