Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tỉnh ủy Hà Giang

Thứ ba, 26/09/2023 22:17
Chiều 26/9/2023, tại tỉnh Hà Giang, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023-2025. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Lễ ký kết

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang và đại diện một số sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang thực hiện nghi thức ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị

Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tỉnh ủy Hà Giang gồm một số nội dung:

Về công tác tuyên truyền, tăng cường quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người tỉnh Hà Giang; tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh Hà Giang, nhất là việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII trên địa bàn tỉnh. Tổ chức hội nghị, hội thảo và các hoạt động truyền thông, trưng bày giới thiệu sách về các hoạt động phát triển triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung, của tỉnh Hà Giang nói riêng…

Về thực hiện “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn”, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 30-KL/TW, ngày 08/02/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn trên địa bản tỉnh Hà Giang, trong đó tập trung vào các nội dung: Tăng cường các đầu sách điện tử; tuyên truyền, hướng dẫn việc quản lý, khai thác và sử dụng sách; khảo sát nhu cầu tiếp cận thông tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân ở cơ sở để cung cấp, phân phối các đầu sách phù hợp với thực tiễn.

Về hoạt động biên soạn, phát hành sách, tổ chức các hoạt động nghiên cứu, biên soạn, biên tập, biên dịch, xuất bản, phát hành sách, tài liệu và số hóa các xuất bản phẩm, tài liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu về lịch sử địa phương, tủ sách chi bộ điện tử, tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp xuất bản sách về các tấm gương điển hình của tỉnh có nhiều đóng góp trong các cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, bảo vệ chủ quyền, bảo đảm an ninh Tổ quốc, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng...

Việc ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản với Tỉnh ủy Hà Giang sẽ giúp hai cơ quan phát huy tiềm năng, thế mạnh, hỗ trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thúc đẩy sự lan tỏa, phát triển văn hóa đọc; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận chính trị trong công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tỉnh Hà Giang; quảng bá, giới thiệu sâu rộng về vùng đất, con người tỉnh Hà Giang; chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa các mô hình đổi mới sáng tạo của Hà Giang trong xây dựng Đảng, giữ vững quốc phòng, an ninh, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Hà Giang.

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang thông tin tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của Đảng bộ tỉnh Hà Giang từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đánh giá cao nội dung và ý nghĩa của chương trình phối hợp, đồng chí mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, đặc biệt chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu về lịch sử địa phương, tủ sách Chi bộ điện tử, tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá cao kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng của tỉnh Hà Giang  cũng như ý nghĩa của chương trình phối hợp, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật mong muốn trong thời gian tới, Nhà xuất bản tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy Hà Giang để đưa các nội dung phối hợp công tác đi vào triển khai có hiệu quả trong thực tiễn, đồng thời, Nhà xuất bản cũng sẽ giao các đầu mối chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nội dung đã ký kết trong thời gian sớm nhất.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng Tỉnh ủy Hà Giang 03 Tủ sách điện tử: Tủ sách Chi bộ; Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Tỉnh ủy Hà Giang cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các tủ sách điện tử

nxbctqg.org.vn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực