Quảng Nam: Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thanh tra

Thứ ba, 12/09/2023 13:07
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) – Trong những tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thanh tra, đảm bảo đúng định hướng của Thanh tra Chính phủ.
 Những tháng đầu năm 2023, công tác thanh tra tại Quảng Nam được tiến hành đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề “nóng”, nhạy cảm, phức tạp, tồn tại kéo dài và nguy cơ cao xảy ra sai phạm

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, công tác thanh tra đã được tiến hành đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề “nóng”, nhạy cảm, phức tạp, tồn tại kéo dài và nguy cơ cao xảy ra sai phạm như đất đai, nhà ở, đầu tư công, sử dụng ngân sách…

Quá trình thanh tra được chú trọng nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ, nhất là các cuộc thanh tra đột xuất; các kết luận thanh tra đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và có tính khả thi cao. Đặc biệt, qua thanh tra đã chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sở hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật; công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra được thực hiện quyết liệt nên đã có những chuyển biến tích cực.

Thông tin về số lượng, kết quả các cuộc thanh tra trong những tháng đầu năm, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến hết tháng 6/2023, toàn tỉnh đã tiến hành được 116 cuộc thanh tra hành chính (bao gồm kiểm tra trong kỳ 85 cuộc, kỳ trước chuyển sang 31 cuộc; thanh tra theo kế hoạch 85 cuộc, đột xuất 31 cuộc). Trong đó, thanh tra hành chính về lĩnh vực kinh tế - xã hội thực hiện được 46/92 cuộc (đạt tỷ lệ 50% theo kế hoạch năm 2023).

Sau thanh tra đã ban hành 59 kết luận thanh tra (trong đó có 29 kết luận thanh tra năm 2022 chuyển sang). Kết quả thanh tra tại 202 đơn vị đã phát hiện sai phạm hơn 50,5 tỷ đồng và hơn 18.000 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 39,6 tỷ đồng và hơn 18.000 m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán, xử lý khác hơn 10,9 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 71 tập thể, 111 cá nhân; chuyển Cơ quan điều tra  02 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 01 trường hợp. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã ban hành 09 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm hơn 47 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 37,8 tỷ đồng; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác hơn 8,612 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 15 tập thể, 08 cá nhân; chuyển Cơ quan điều tra 01 vụ và chuyển thông tin sang Công an tỉnh để xem xét theo thẩm quyền 01 trường hợp.

Về kết quả thực hiện kết luận thanh tra, UBND tỉnh Quảng Nam thông tin, số kết luận thanh tra toàn tỉnh theo dõi thực hiện đến hết tháng 6/2023 là 150 kết luận (kể cả các kết luận thanh tra các năm trước chuyển sang); trong đó có 26 kết luận thanh tra được kiểm tra trực tiếp.

Liên quan đến tiến độ thực hiện các kết luận thanh tra, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã có 46/150 kết luận thanh tra đã hoàn thành (chiếm 33,7% tổng số kết luận thanh tra được theo dõi thực hiện), có 104 kết luận thanh tra chưa hoàn thành việc thực hiện. Đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 24.100 triệu đồng (đạt 35,3%); đã xử lý hành chính 74 tập thể (đạt tỷ lệ 59,2%) và 137 cá nhân (đạt tỷ lệ 81,5%); chưa xử lý 51 tập thể, 31 cá nhân./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực