Thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh

Thứ tư, 22/09/2021 17:52
(ĐCSVN) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3, chiều ngày 22/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Trình bày Tờ trình tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, căn cứ các tiêu chuẩn của thành phố thuộc tỉnh quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, thị xã Từ Sơn đạt đủ 5/5 tiêu chuẩn để thành lập thành phố thuộc tỉnh. Quy trình, hồ sơ thủ tục đáp ứng đúng quy định. Đề án thành lập thành phố Từ Sơn thuộc tỉnh Bắc Ninh đã bảo đảm các nội dung theo đúng quy định tại Điều 29 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. Theo đó, đề án đã nêu rõ các căn cứ pháp lý và sự cần thiết, việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập thành phố thuộc tỉnh; đánh giá các tác động, ảnh hưởng về các mặt kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và định hướng phát triển của đơn vị hành chính sau khi được thành lập.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Tờ trình. (Ảnh: QH)

Trình  bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh với những lý do nêu trong các Tờ trình và Đề án của Chính phủ. Đối chiếu với quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Ủy ban Pháp luật cũng nhận thấy, việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã bảo đảm 5/5 điều kiện và 5/5 tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính trực thuộc, phân loại đô thị và tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội theo quy định.

Cơ quan chủ trì thẩm tra cho rằng, hồ sơ Đề án đã được chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định. Trình tự, thủ tục lập các Đề án đáp ứng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. Đề án đã được lấy ý kiến của cử tri, của Hội đồng Nhân dân ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo đúng quy định. Đề án đã được lấy ý kiến thành viên Chính phủ với 28/28 thành viên biểu quyết đồng ý thông qua.

Liên quan đến việc thành lập Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Từ Sơn: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có Tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã có văn bản tham gia thẩm tra, trong đó thống nhất với đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.  

Trong quá trình thẩm tra, Ủy ban Pháp luật đã đề nghị chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh cung cấp thêm thông tin về các biện pháp, giải pháp đã được triển khai hoặc dự kiến triển khai nhằm khắc phục những nội dung Ủy ban Pháp luật lưu ý từ khi Nghị quyết số1191/NQ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn được ban hành và có hiệu lực cho đến nay như: giải pháp để xử lý vấn đề ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước tại một số làng nghề thủ công, truyền thống; lộ trình sắp xếp đối với những phường có diện tích tự nhiên nhỏ... Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương cần rút kinh nghiệm, có phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính của địa phương theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị để bảo đảm hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tránh gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Những nội dung Ủy ban Pháp luật đề nghị cung cấp thông tin nêu trên đã được đại diện Chính phủ (Bộ Nội vụ) giải trình tại phiên họp thẩm tra. Ngày 7/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản số 578/UBND-NC gửi Ủy ban Pháp luật cung cấp thông tin về một số nội dung liên quan đến Đề án thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đồng thời, ngày 10/9/2021, Bộ Nội vụ có văn bản số 4417/BNV-CQĐP thống nhất với ý kiến của chính quyền địa phương. Sau khi xem xét, Ủy ban Pháp luật thống nhất với nội dung thông tin đã cung cấp của các cơ quan.

Về dự thảo Nghị quyết, Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị quyết một điều quy định về việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan ở đơn vị hành chính mới được thành lập và xác định thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết là từ ngày 1/11/2021 để các cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương có thời gian kiện toàn tổ chức bộ máy, thay đổi con dấu, giấy tờ của công dân.

Tại Phiên họp, trên cơ sở xem xét cụ thể các vấn đề được nêu trong Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy Pháp luật, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết tán thành với Dự thảo Nghị quyết việc thành lập thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh./.

TG

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực