Tiếp nhận gần 3.500 đơn thư khiếu nại về lĩnh vực tài nguyên môi trường

Thứ năm, 12/01/2023 14:07
(ĐCSVN) - Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2022, Bộ đã tiếp nhận 3.482 đơn thư khiếu nại, tố cáo; trong đó có 73 đơn thuộc lĩnh vực môi trường, 40 đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản và 3.369 đơn thuộc lĩnh vực đất đai.
leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: TL 

Theo Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), năm 2022, Thanh tra Bộ luôn bám sát sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Theo đó, Thanh tra Bộ đã triển khai thực hiện 11 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Cụ thể, 3 cuộc kiểm tra hành chính; 1 cuộc kiểm tra đột xuất; 1 cuộc thanh tra chuyên đề; 3 cuộc thanh tra kết hợp; 3 cuộc thanh tra trách nhiệm.

Về lĩnh vực tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại và tố cáo luôn được Thanh tra Bộ quan tâm; tham mưu, chuẩn bị cho Lãnh đạo Bộ định kỳ và đột xuất tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật. Các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao, vụ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Bộ đã được tập trung kiểm tra, giải quyết đảm bảo khách quan đúng pháp luật.

Cụ thể, đã tổ chức tiếp 160 lượt với 258 công dân, trong đó có 22 lượt đoàn đông người với 101 người; Lãnh đạo Bộ tiếp 44 lượt với 68 người, cán bộ tiếp 116 lượt với 190 công dân. Nội dung khiếu nại công dân đến trình bày chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tranh chấp đất đai cá nhân.

Đã tiếp nhận 3.482 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó có 73 đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 40 đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản và 3.369 đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 96,75%). Trong 3.482 đơn nhận được có 2.088 đơn không đủ điều kiện xử lý (chiếm 59,97%) còn 1.394 đơn đủ điều kiện xử lý tương ứng với 1.394 vụ việc.

Trong 1.394 vụ việc, có 01 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao; 89 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; 02 vụ việc đã có quyết định giải quyết cuối cùng; 22 vụ việc đã có quyết định giải quyết lần hai của địa phương; còn lại 1.280 vụ việc đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương (chiếm 91,82%)…

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai đồng bộ và duy trì thường xuyên; trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thực hiện; luôn quan tâm tới công tác cải cách thủ tục hành chính trong đơn vị…

Nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Vũ Tuấn Anh cho biết, năm 2023 Thanh tra Bộ sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra với các nội dung như: Thanh tra hành chính; thanh tra chuyên đề; thanh tra kết hợp nhiều lĩnh vực; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra…Đồng thời, Thanh tra Bộ sẽ tập trung vào thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn đối với các tổ chức quản lý hồ chứa thủy điện, thủy lợi.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với UBND cấp tỉnh, cấp huyện và một số dự án, tập trung vào các nội dung thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trong việc lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…/.

 

 

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực