Xây dựng báo cáo các chuyên đề phục vụ tổng kết công tác xây dựng Đảng

Thứ tư, 03/07/2024 16:23
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Ngày 3/7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo chuyên đề phục vụ tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
 Thượng tướng Trịnh Văn Quyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thực hiện đề nghị của Tiểu ban Điều lệ Đảng về việc đăng ký và xây dựng các báo cáo chuyên đề Phục vụ xây dựng báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng, từ 2011 - 2025, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã giao Học viện Chính trị chủ trì, phối hợp với Cục Tổ chức và các cơ quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo 02 báo cáo Chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ chủ trì lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” và Chuyên đề “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Nội dung các báo cáo đã quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị liên quan đến vấn đề nghiên cứu của từng báo cáo chuyên đề về xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong Quân đội, cũng như tình hình thực tiễn để đánh giá kết quả đạt được từ năm 2020 đến nay; đồng thời dự báo tình hình, xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới phù hợp với yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh.

Tại hội nghị, các ý kiến khẳng định đây là 2 chuyên đề rất quan trọng, là vấn đề cốt lõi của công tác xây dựng Đảng, cũng là những nội dung khó, vì vậy cần tiếp tục nghiên cứu, củng cố, bổ sung nội dung chi tiết các chuyên đề đảm bảo chặt chẽ, cụ thể, sát thực tiễn; trong đó chú trọng làm rõ tính đặc thù, loại hình tổ chức Đảng, nét riêng có trong việc xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, chỉ huy các cấp trong Quân đội; khẳng định tính cấp thiết phải xây dựng các chuyên đề.

 Quang cảnh hội nghị

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết biểu dương Học viện Chính trị trong thời gian qua đã tích cực, chủ động phối hợp với Cục Tổ chức và các cơ quan liên quan trong triển khai, nghiên cứu, biên tập các báo cáo chuyên đề. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ cần tiếp thu các ý kiến đóng góp, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung để nội dung các chuyên đề thêm rõ nét; cần đánh giá kỹ các kết quả, tác động, hạn chế trong xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì, chỉ huy các cấp; đưa ra những đề xuất, kiến nghị, cơ chế chính sách đặc thù để thu hút trọng dụng nhân tài trong Quân đội.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực