Các thị trường trái phiếu Đông Á mới nổi tăng trưởng đều đặn

Các thị trường trái phiếu Đông Á mới nổi tăng trưởng đều đặn

(ĐCSVN) - Tổng giá trị trái phiếu bằng đồng nội tệ đang lưu hành trên thị trường Đông Á mới nổi đạt 15,2 nghìn tỉ USD vào cuối tháng 9, cao hơn 3,1% so với thời điểm cuối tháng 6. Tổng số trái phiếu chính phủ bằng đồng nội tệ đang lưu hành trị giá 9,4 nghìn tỉ USD, chiếm 61,8% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành, trong khi tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp là 5,8 nghìn tỉ USD.
Thích ứng với công nghệ mới trong hoạt động chứng khoán
Thích ứng với công nghệ mới trong hoạt động chứng khoán
(ĐCSVN) - Năm 2019 là năm Chính phủ đẩy mạnh cải cách thể chế, với lĩnh vực chứng khoán sẽ là Luật Chứng khoán thế hệ mới nhằm nâng cao chất lượng của...
Ngành Ngân hàng cần định hướng phát triển để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4 0
Ngành Ngân hàng cần định hướng phát triển để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
(ĐCSVN) - Cuộc cách mạng công nghệ (CMCN) 4.0 được đánh giá sẽ mang lại những tác động tích cực, tạo cơ hội lớn cho ngành Ngân hàng Việt Nam trong...
Bảo đảm duy trì sự ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán
Bảo đảm duy trì sự ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán
(ĐCSVN) - Mặc dù chỉ số giảm nhưng mức vốn hóa thị trường cổ phiếu vẫn tăng mạnh do nửa đầu năm 2018 có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn lên niêm yết. Đó...