Tham dự khai trương trung tâm có Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son; Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Nguyễn Quân; Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng; Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Cắt đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX  
Ảnh: PC

Phát biểu tại buổi khai trương Trung tâm báo chí, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cho biết, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là sự kiện quan trọng trong đời sống xã hội của nhân dân cả nước; là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015; biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc.

Đồng thời, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn khẳng định, Đại hội là dịp rất tốt để biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời cũng khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển của toàn Đảng và toàn dân ta, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn.

“Công tác thông tin góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội. Việc khai trương Trung tâm Báo chí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phóng viên, nhà báo tuyên truyền về Đại hội”, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị các cơ quan báo chí đưa tin chính xác, nhanh chóng về các hoạt động của Đại hội tới độc giả cả nước, qua đó tạo sức lan tỏa trong xã hội, góp phần làm nên thành công của Đại hội./.

 Phạm Cường