Đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My được nâng lên

Thứ sáu, 14/06/2024 15:17
(ĐCSVN) – Huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam được tái lập từ năm 2003, trên cơ sở tách từ huyện Trà My cũ. Diện tích tự nhiên của huyện hơn 82.546ha, có 10 xã với 35 thôn. Dân số 34.906 người, gồm 3 thành phần dân tộc sinh sống, chủ yếu là người Ca Dong, Xơ Đăng, Mnông.

Thời gian qua, từ các chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, cùng với sự đồng lòng, quyết tâm cao, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đời sống đại đa số đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Nam Trà My được nâng lên rõ rệt.

Giai đoạn 2019 - 2023 có 374 công trình được đầu tư với tổng nguồn vốn hơn 879 tỷ đồng, tạo sự chuyển biến rõ nét về cơ sở hạ tầng của địa phương. Hiện nay, Nam Trà My có 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, toàn huyện đạt trung bình đạt 10,7 tiêu chí/xã.

Đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My được nâng lên. 

Tổng nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững phân bổ cho huyện Nam Trà My giai đoạn 2022 - 2024 hơn 261,7 tỷ đồng. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển nhiều mô hình kinh tế, chủ yếu là phát triển sâm Ngọc Linh, dược liệu và chăn nuôi.

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 giảm từ 54,69% đầu năm 2022 xuống còn 36,3% cuối năm 2023. Cụ thể, giảm 1.366 hộ nghèo, bình quân giảm 9,2%/năm, vượt 3 lần so với chỉ tiêu tại Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy.

Văn hóa cộng đồng là nét đẹp của đồng bào vùng cao Nam Trà My. (Ảnh: P.T) 

Theo UBND huyện Nam Trà My, trong năm 2024, toàn huyện có 1.066 nhà cần được hỗ trợ xây mới và sửa chữa theo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ hơn 58 tỷ đồng. Đây là Đề án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Trong 1.066 nhà ở được phê duyệt hỗ trợ có 869 nhà ở xây dựng mới, 197 nhà sửa chữa. Cùng với đó, huyện Nam Trà My cũng ưu tiên bố trí vốn để tập trung hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người dân các xã nằm trong kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, xã có nhiều nhà tạm, thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ để nâng cao khả năng thích ứng với thiên tai cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn./.

NK

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực