Tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác dân tộc

Thứ sáu, 10/11/2023 15:08
(ĐCSVN) – Để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp của 2 cơ quan, Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 – 2026.

Từ nhiều năm qua, các thế hệ lãnh đạo, các cơ quan, cán bộ, nhân viên của Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã luôn sát cánh cùng nhau, lăn lộn nơi biên giới với bà con dân tộc thiểu số ở biên giới. Đồng thời chủ động nắm bắt những nhu cầu, khó khăn của bà con, trên cơ sở đó, đã thống nhất làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quốc hội trong việc ban hành và tổ chức thực hiện rất nhiều các chủ trương, chính sách về biên giới, về dân tộc.

 Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2023 – 2026. 

Qua đó, nhiều kết quả tích cực đã đạt được nhất là trong tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng liên quan đến công tác dân tộc và công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng như: Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; Nghị quyết số 24 (khóa IX) về “Công tác dân tộc”; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 49 năm 2015 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”...

Qua các hoạt động góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến nay, nhiều xã biên giới, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số đã xây dựng thành công nông thôn mới, nhiều sản phẩm hàng hóa của bà con đã được thương mại hóa; góp phần từng bước thay đổi diện mạo nơi biên giới xa xôi.

 Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả công tác dân tộc.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua và đổi mới, hoàn thiện phương thức, nội dung phối hợp, Hội đồng Dân tộc và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục ký kết Quy chế cho giai đoạn tiếp theo 2023 – 2026. Trong đó, tập trung vào những nội dung: Tham gia xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ các vấn đề về chủ trương, chính sách của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng dân tộc thiểu số khu vực biên giới; giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, công tác, chính sách dân tộc, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền núi và vùng dân tộc thiểu số gắn với công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Trao đổi các thông tin giúp cho việc phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trong thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vùng dân tộc thiểu số khu vực biên giới. Hằng năm, căn cứ vào chương trình công tác cụ thể của hai cơ quan, có thể xây dựng các nội dung phối hợp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp.

N.K

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực