Đảng bộ Than Quảng Ninh đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

Thứ ba, 21/11/2023 16:23
(ĐCSVN) - Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thời gian qua, Đảng bộ Than Quảng Ninh luôn thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu.

Đảng bộ Than Quảng Ninh hiện có 30 chi, đảng bộ cơ sở, 9 đảng bộ bộ phận, 523 chi bộ trực thuộc cấp ủy cơ sở, với trên 10.300 đảng viên. Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thời gian qua Đảng bộ Than Quảng Ninh đã thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu.

Năm 2023, công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ Than Quảng Ninh thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng ủy Than Quảng Ninh đã chủ động tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng các hình thức phong phú, thiết thực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức đảng từ cấp cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ Than Quảng Ninh đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. 

Các cấp ủy trong Đảng bộ quan tâm công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo cả về lượng và chất, tỷ lệ đảng viên mới, trẻ, trình độ chuyên môn ngày càng tăng. Từ đầu năm đến nay, toàn Đảng bộ đã bồi dưỡng kết nạp 500 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt chỉ tiêu kế hoạch năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh đã đề ra; tổ chức 12 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 1.011 quần chúng; 9 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Cùng với đó, thường xuyên rà soát, sàng lọc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng chi bộ. Hiện Đảng bộ Than Quảng Ninh thực hiện chủ trương áp dụng thí điểm sinh hoạt trực tuyến tại 2 chi bộ cơ sở, bước đầu mang lại hiệu quả.

Công tác cán bộ cũng được thực hiện theo đúng quy định phân cấp và quản lý cán bộ. Đảng bộ đã tiến hành rà soát đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030; kịp thời chỉ đạo kiện toàn cấp ủy và các chức danh trong cấp ủy cơ sở; phối hợp chặt chẽ trong việc điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử cán bộ một số đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ sau khi bàn giao 10 tổ chức cơ sở đảng và gần 9.000 đảng viên sang Đảng bộ TKV. Cùng với đó, hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ tại các đơn vị đảm bảo đúng quy định, quy trình, dân chủ, minh bạch, khách quan.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đơn vị trong Đảng bộ Than Quảng Ninh đã có sức lan tỏa, tạo sự chuyển biến không chỉ trong nhận thức mà còn tác động trực tiếp đến việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Những năm qua, đã có nhiều tập thể và cá nhân trong Đảng bộ được Trung ương, Tỉnh uỷ Quảng Ninh, TKV khen thưởng. Việc xây dựng hình ảnh "Người thợ mỏ - Người chiến sĩ" được các cấp ủy quan tâm, chỉ đạo đang có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, trong Tập đoàn và dần lan tỏa trong tỉnh Quảng Ninh.

Công tác tuyên giáo và dân vận luôn được quan tâm và có sự đổi mới trên nhiều mặt hoạt động, đã góp phần ổn định tư tưởng, giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng viên, CNLĐ trong Đảng bộ vào sự lãnh đạo của Đảng. Từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị trực thuộc Đảng bộ đã xây dựng mẫu 50 mô hình dân vận khéo, 20 mô hình quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ những mô hình triển khai về thực hiện dân vận khéo, quy chế dân chủ ở cơ sở, các đơn vị đã lựa chọn 80 mô hình đăng ký thi đua cấp Đảng bộ; lựa chọn 4 mô hình đăng ký thi đua cấp tỉnh.

Công tác kiểm tra, giám sát và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện đạt kết quả tích cực. 9 tháng năm 2023, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Than Quảng Ninh đã hoàn thành 937 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề, tăng 293% so với cùng kỳ. Qua đó, đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cùa tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, công nhân viên chức trong Đảng bộ.

Thông qua việc đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công tác tuyên giáo, dân vận năm 2023 của toàn Đảng bộ Than Quảng Ninh đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy các cấp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh đã tạo được sức lan tỏa, củng cố niềm tin, khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của giai cấp công nhân vùng mỏ, qua đó góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn TKV.

Liên quan đến sản xuất kinh doanh, trong 10 tháng năm 2023, Tập đoàn TKV đã sản xuất 31,5 triệu tấn than, đạt 80,7% kế hoạch năm; than tiêu thụ 40,2 triệu tấn, đạt 87% kế hoạch năm, bằng 101% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng than tiêu thụ cho các nhà máy nhiệt điện đạt 33,1 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022, tương ứng tăng khoảng 3,9 triệu tấn. Đóng góp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 10 tháng trên 15 nghìn tỷ đồng.

Triển khai nhiệm vụ năm 2023, Đảng uỷ Than Quảng Ninh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, công tác phê bình và tự phê bình; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát từ cấp chi bộ, cơ sở đến Đảng bộ Than Quảng Ninh. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng, lan tỏa các điển hình tiên tiến trong “Học và làm theo Bác” ở các lĩnh vực hoạt động của Đảng bộ gắn với các mô hình dân vận khéo và xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”.

K.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực