Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn TP Hồ Chí Minh vào thực tiễn

Chủ nhật, 24/09/2023 15:26
(ĐCSVN) - Ngay sau Đại hội, LĐLĐ Thành phố sẽ tổ chức nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Thành phố đi vào thực tiễn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố.

Đổi mới tư duy, tổ chức và phương thức hoạt động của các cấp Công đoàn

leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XII ra mắt Đại hội

Trưa ngày 24/9, Đại hội Công đoàn TP Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã bế mạc. Phát biểu Bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hồ Chí Minh cho biết, sau 4 buổi làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 với 12 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá, 3 chương trình trọng tâm.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XII gồm 55 đồng chí. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Nhất đã bầu Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Ban Chấp hành LĐLĐ TP Hồ Chí Minh khóa XII đã ra mắt Đại hội.

Đại hội cũng đã bầu 47 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động Thành phố đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Theo đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Đại hội đã thể hiện quyết tâm, nhất trí cao với mục tiêu của nhiệm kỳ 2023 - 2028 là “Tập trung thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường củng cố niềm tin, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp người lao động, xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất của công nhân lao động; tích cực xây dựng tổ chức Công đoàn là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ, chính quyền thành phố, đóng góp vào phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh”.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh, sau Đại hội, LĐLĐ Thành phố sẽ khẩn trương tuyên truyền về kết quả Đại hội, lan tỏa tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” của Đại hội đến với mỗi đoàn viên, người lao động; tổ chức nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện, để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Thành phố đi vào thực tiễn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 – 2028, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố.

leftcenterrightdel
 Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XII sau khi Đại hội thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung trong Dự thảo Nghị quyết

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2023- 2028 

- Đến hết năm 2028, phấn đấu có 1,980 triệu đoàn viên Công đoàn trở lên.

- Ít nhất 83% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật.

- Ít nhất trên 75% công đoàn cơ sở tham gia với người sử dụng lao động ban hành, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Hàng năm, bình quân phát triển thực tăng 120.000 đoàn viên.

- Hàng năm, ít nhất 72% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được Công đoàn hỗ trợ.

- Hàng năm, bình quân mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

- Hàng năm phấn đấu đạt từ 85% trở lên đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Hàng năm, phấn đấu ít nhất 65% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.

- Hàng năm, từ 20% trở lên các đơn vị công đoàn cơ sở doanh nghiệp có trên 200 lao động được công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát về tài chính và 100% công đoàn cơ sở thực hiện công khai tài chính.

3 khâu đột phá theo định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028:

- Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc.

- Xây dựng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

- Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

3 chương trình trọng tâm của Công đoàn Thành phố

- Nâng cao năng lực đại diện, hiệu quả thương lượng tập thể, đối thoại tại nơi làm việc, thực hành dân chủ ở cơ sở.

- Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, đổi mới công tác vận động, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Công đoàn thành phố đẩy mạnh hoạt động trợ vốn, tín dụng cá nhân, tích cực tham gia phòng chống "tín dụng đen" trong công nhân lao động.

 

 

Tin, ảnh: V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực