Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

(ĐCSVN) - Ngày 12/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết gắn với phòng, chống COVID-19
Bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết gắn với phòng, chống COVID-19
Đó là nội dung trong Công điện 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch...
Xây dựng chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt tầm nhìn đến 2050
Xây dựng chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt tầm nhìn đến 2050
(ĐCSVN) - Trong bối cảnh hệ thống đường sắt quốc gia còn lạc hậu, tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn ngày càng nghiêm trọng, việc đầu tư...
Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông
Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông
(ĐCSVN) - Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, giai đoạn 2020 – 2025 sẽ tập...