Thủ tục về đất đai khi bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 1/1/2023

Thứ hai, 26/12/2022 15:11
(ĐCSVN) - Bạn đọc Nguyễn Sơn, tại huyện Thạch Thất, TP. HN hỏi: Những thủ tục về đất đai đang cần đến sổ hộ khẩu sẽ được thực hiện như thế nào khi bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày 1/1/2023?
Cách thực hiện thủ tục về đất đai khi bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 1/1/2023.

Liên quan đến câu hỏi trên, luật sư Nguyễn Phú Thắng, Công ty Luật Intercode, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 38, Luật Cư trú ( Luật số: 68/2020/QH14, ngày 13/11/2020), sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy chỉ được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022. Như vậy, sổ hộ khẩu giấy hết giá trị sử dụng từ ngày 1/1/2023.

Theo quy định hiện hành, những thủ tục đất đai cần sổ hộ khẩu giấy gồm:

Xác định việc sử dụng đất ổn định (Điểm e, Khoản 2, Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP); xác nhận nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Đăng ký biến động đất đai khi phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng; đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT).

Trước khi sổ hộ khẩu giấy hết giá trị sử dụng, Bộ Công an đã hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Theo đó, cách thức khai thác thông tin về cư trú khi bỏ sổ hộ khẩu giấy gồm 5 cách như sau:

C1: Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ căn cước công dân có gắn chíp; sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ căn cước công dân.

Thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú.

C2: Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng dịch công để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân sự.

C3: Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân sự.

C4: Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú.

C5: Sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Như vậy, khi bỏ sổ hộ khẩu giấy, người sử dụng đất có thể sử dụng một trong 5 cách trên để thực hiện các thủ tục về đất đai./.

Ban Bạn đọc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực