Diện mạo mới từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc và miền núi (Phần 2)

Thứ hai, 11/09/2023 14:25
(ĐCSVN)- Hòa cùng tiến trình hội nhập và phát triển đất nước, trong những năm qua bức tranh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bắc Giang đã có nhiều khởi sắc, đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số đã có nhiều bước phát triển. Trong sự phát triển của Bắc Giang hôm nay có sự đóng góp quan trọng từ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc. Thông qua nhiều chương trình, dự án đầu tư vùng đồng bào dân tộc và miền núi đã kịp thời hỗ trợ nhân dân nâng cao dân trí, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.
 


PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực