Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 tại tỉnh Phú Thọ

Thứ bảy, 28/10/2023 10:00
(ĐCSVN) - Ngày 27/10, tại huyện Tân Sơn (tỉnh Phú Thọ), Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ về kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
 Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì buổi làm việc với UBND tỉnh Phú Thọ

Theo báo cáo của tỉnh Phú Thọ, việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2025; thành lập Tổ công tác về Chương trình MTQG 1719. Đến nay, đối với hệ thống cơ chế các văn bản tổ chức triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh về cơ bản đã hoàn thành.

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh là 1.177.439 triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương 962.033 triệu đồng, ngân sách địa phương 215.406 triệu đồng.

Tổng số vốn bố trí thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2023 là 784.381 triệu đồng (trong đó: Vốn đầu tư phát triển 422.033 triệu đồng; vốn sự nghiệp 362.348 triệu đồng); đến nay đã giải ngân 331.389 triệu đồng (trong đó: Vốn đầu tư phát triển 298.730 triệu đồng; Vốn sự nghiệp 32.659 triệu đồng).

Theo đánh giá của tỉnh, đến nay, các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đều đạt so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 về mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi chưa đạt so với mục tiêu đề ra (mục tiêu 2%/năm; thực tế 1,38%/năm = 69% mục tiêu đề ra). Ước đến hết 31/12/2023, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi 1,3%. Tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chương trình MTQG 1719 về cơ chế; quy định chưa đồng bộ, thống nhất; trùng lặp về nhu cầu, đối tượng; công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan chưa thật sự chặt chẽ, vai trò của cơ quan chủ dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần chưa được phát huy.

Để bảo đảm tiến độ và phù hợp với điều kiện thực tiễn, tại buổi làm việc, các sở, ngành, huyện của tỉnh đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc cụ thể liên quan đến từng dự án, tiểu dự án. Tỉnh Phú Thọ kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cho phép tỉnh kéo dài nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG 1719 phân bổ năm 2023 sang năm 2024. Sớm sửa đổi, bổ sung một số nội dung còn vướng mắc tại Quyết định số 1719.

Cho phép tỉnh Phú Thọ điều chỉnh mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS từ 2% xuống còn 1,3% để phù hợp với thực tiễn của tỉnh khi áp dụng theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025. Có phương án tháo gỡ quy định về việc thực hiện nội dung hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn theo hộ hoặc cộng đồng chăn nuôi, phát triển sản xuất thông qua vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt.

Tạo điều kiện bố trí nguồn lực hỗ trợ huyện Tân Sơn đầu tư xây dựng xã Xuân Sơn thành điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh Phú Thọ. Sớm có văn bản tháo gỡ liên quan đến quy định về trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; quy định liên quan đến hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên các trường PTDT nội trú, trường PTDT bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ gửi lời cảm ơn Đoàn công tác UBDT đã chọn tỉnh Phú Thọ để kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG 1719. Ông Dũng cho biết, vùng đồng bào DTTS của tỉnh Phú Thọ còn rất nhiều khó khăn, vì vậy, nguồn lực của Trung ương triển khai Chương trình MTQG 1719 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tác động to lớn tới sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS của tỉnh. Vì vậy, tỉnh sẽ triển khai quyết liệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm nguồn vốn phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh tặng quà cho Người có uy tín xã Xuân Sơn 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 và cho rằng, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, với nhiều cách làm sáng tạo, lồng ghép nguồn lực thực hiện, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, địa bàn.

Chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề nghị, tỉnh tiếp tục có quyết tâm cao, phát huy vai trò, sự tham gia, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường của người dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt quy chế phối hợp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Bộ trưởng, Chủ nhiệm mong muốn tỉnh có những đề xuất, tham mưu trong việc sửa đổi, bổ sung cơ chế triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 giai đoạn tiếp theo.

Về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã trực tiếp giải đáp theo thẩm quyền và đề nghị các đơn vị chức năng tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, tham mưu cho Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại cơ sở./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực