Lạng Sơn tôn vinh người có uy tín trong cộng đồng

Thứ hai, 26/12/2022 12:15
(ĐCSVN) - Chiều 26/12, Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiến tiến người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022.
leftcenterrightdel
 Đại diện Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen cho người có uy tín tiêu biểu năm 2022

Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khẳng định những kết quả, thành tích và vai trò của người có uy tín đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời cũng là dịp để tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến; cổ vũ động viên người có uy  tín tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, gương mẫu trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Năm 2022, tỉnh Lạng Sơn có 1.649 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Với sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, người có uy tín luôn gương mẫu và tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giải quyết nhiều vụ việc phức tạp tại cơ sở, là nhân tố tích cực tham gia tố giác, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Tại hội nghị, đại diện người có uy tín tiêu biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác xóa đói, giảm nghèo; công tác hòa giải; giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước và tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng thôn, bản, tổ dân phố vững mạnh.

Nhân dịp này, 60 người uy tín tiêu biểu có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 đã được biểu dương, tôn vinh và nhận giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực