Công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên ở TP. Hồ Chí Minh

Thứ tư, 14/02/2024 13:32
(ĐCSVN) - Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn quan tâm chăm lo bồi dưỡng, đào tạo thế hệ trẻ; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng học sinh, sinh viên ưu tú. Trong Di chúc, Người viết: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Học sinh, sinh viên, thế hệ trẻ là rường cột của đất nước, có vai trò to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Các đảng viên trẻ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tham gia chương trình gặp gỡ đảng viên trẻ. (Ảnh: https://hcmussh.edu.vn)

Phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên. Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận; song, vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Do đó, cần có giải pháp để phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.

Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phải giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị

Đồng chí Cao Thị Thiên Phúc – Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác phát triển Đảng luôn đạt được chỉ tiêu Đại hội, riêng khối các đơn vị giáo dục thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (khối các trường cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên biệt) đã kết nạp mới được 101 đảng viên, trong đó có 68 đảng viên là giảng viên, giáo viên, 18 đảng viên là học sinh sinh viên.

Đồng chí Cao Thị Thiên Phúc nhấn mạnh, để tiếp tục nâng cao nhận thức công tác chính trị tư tưởng trong trường học, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc phải giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, học sinh sinh viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên. Xác định rõ việc thường xuyên giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, phẩm chất đạo đức là một nội dung quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, nếp sống văn minh đô thị cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên. Toàn ngành tiếp tục xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” - nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên thành phố mang tên Bác.

Đồng chí Võ Long Triều, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức cho rằng, để phát triển đảng viên trẻ, trường thực hiện tốt công tác đánh giá tổ chức đảng và đảng viên, bổ sung lý lịch đảng viên hằng năm. Thực hiện xét chuyển đảng chính thức kịp thời, đúng thủ tục.

Song song đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, hàng năm ban hành chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện điều lệ Đảng, các văn bản của Đảng cấp trên và các nghị quyết chuyên đề hàng tháng của Đảng ủy, nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ, những điều đảng viên không được làm, việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kiểm điểm tự phê bình và phê bình cũng như các giải pháp khắc phục theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoai về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn, Hội chất lượng đoàn viên, hội viên theo hướng đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động gắn chặt với việc triển khai sáng tạo chương trình rèn luyện đoàn viên và cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”. Tổ chức các hoạt động giao lưu với lực lượng vũ trang và các trường để nhanh chóng tìm ra được nhiều học sinh, sinh viên trẻ để kết nạp vào Đảng.

Tạo nguồn và kết nạp Đảng cho học sinh, sinh viên ngay từ năm thứ nhất

Về phần mình, đồng chí Phạm Quang Trang Thủy, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh cho rằng, để phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên, Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương luôn tăng cường hơn nữa chỉ đạo của Cấp uỷ đến Ban chấp hành Đoàn, Công đoàn, quan tâm, sâu sát đến công tác kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên. Nêu cao trách nhiệm và vai trò của đảng viên là cán bộ - giáo viên trẻ trong việc theo dõi, phát hiện và bồi dưỡng các quần chúng ưu tú là cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên đang học tập tại các Khoa, Bộ môn, sinh hoạt câu lạc bộ, đội nhóm tại các phòng, ban.

Chi bộ chủ động đề ra kế hoạch tạo nguồn và kết nạp Đảng cho học sinh, sinh viên ngay từ năm thứ nhất (đối với học sinh tốt nghiệp THPT), năm thứ ba (đối với học sinh tốt nghiệp THCS). Đây cũng là động lực thúc đẩy các đoàn viên học sinh, sinh viên phấn đấu vào Đảng vì những đảng viên trẻ khi còn học năm nhất và năm ba sẽ là tấm gương sống cho các đoàn viên sinh viên khác noi theo.

Đồng chí Phạm Quang Trang Thủy nhấn mạnh: Phải xây dựng tiêu chuẩn Đoàn viên ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn của từng khoa, bộ môn để giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp Đảng. Học sinh, sinh viên phải có lòng tự hào về ngôi trường, ngành học mình đang theo đuổi; có lý tưởng và có hướng phấn đấu rõ rệt; tác phong, lối sống, cách ứng xử với thầy cô, bạn bè và mọi người xung quanh. Có học lực tốt, tích cực trong các hoạt động xã hội và đặc biệt phải được sự tín nhiệm của các thầy cô, bạn bè, thành viên trong các CLB đội nhóm hiện đang hoạt động.

Cùng quan điểm trên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế cho rằng, Đảng ủy chủ động đề ra kế hoạch tạo nguồn và kết nạp Đảng cho sinh viên ngay từ năm thứ nhất hoặc năm thứ hai. Đây cũng là động lực thúc đẩy các đoàn viên sinh viên phấn đấu vào Đảng vì những đảng viên trẻ khi còn học năm nhất và năm hai sẽ là tấm gương sống cho các đoàn viên sinh viên khác noi theo. Các chi đoàn tích cực theo dõi, tìm kiếm và bồi dưỡng những đoàn viên xuất sắc đề xuất giới thiệu với Chi ủy. Tổ chức cho đoàn viên góp ý kiến xây dựng Đảng thông qua việc góp ý kiến để tăng cường lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở từng cấp, góp ý phê bình đảng viên,...

Cùng với đó, Trường luôn tăng cường chỉ đạo của Cấp uỷ đến các Chi bộ cơ sở, quan tâm, sâu sát đến công tác kết nạp đảng viên là sinh viên. Nêu cao trách nhiệm và vai trò của đảng viên là cán bộ - giảng viên trẻ trong việc theo dõi, phát hiện và bồi dưỡng các quần chúng ưu tú là cán bộ, giảng viên, sinh viên đang học tập tại các khoa, bộ môn, sinh hoạt câu lạc bộ, đội nhóm tại các phòng, ban. Tổ chức được hai chuyến sinh hoạt dã ngoại về nguồn, tham quan thực tế cho đảng viên, đối tượng Đảng, đoàn viên ưu tú, cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt. Tổ chức các hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ, các thủ tục giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng kết nạp và trách nhiệm của tổ chức đoàn ở từng cấp, nhất là cấp cơ sở trong công tác phát triển đảng viên trẻ.

Tích cực đổi mới, sáng tạo trong hình thức sinh hoạt Đảng tại Chi bộ sinh viên. Hiện tại đảng viên tại các chi bộ sinh viên là cán bộ của trường, đảng viên là sinh viên được kết nạp từ địa phương, đơn vị, các trường THPT chuyển về, sinh viên được kết nạp tại trường. Với đặc thù đó, việc sinh hoạt của chi bộ sinh viên cần được đổi mới, sáng tạo, mang hơi thở của sức trẻ, hấp dẫn các đảng viên trẻ chứ không khô khan rập khuôn. Hiện nay, ngoài các nội dung sinh hoạt theo quy định chung, các chi bộ sinh viên đều có những hình thức sinh hoạt rất linh hoạt, các nội dung tuyên truyền không chỉ là thông tin đơn thuần mà được lồng ghép thông qua hình thức trò chơi, cuộc thi, thảo luận chuyên đề./.

CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực