Hải Dương: Đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra

Thứ ba, 13/02/2024 22:30
(ĐCSVN) - Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, những kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ và năm 2023 là tiền đề quan trọng để Hải Dương có những bước phát triển mạnh mẽ, bứt phá hơn trong những năm tới, trước mắt là đạt được những mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. 

Vượt qua nửa nhiệm kỳ gian nan…

Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Hải Dương phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn chưa từng có. Song, với sự quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Hải Dương đã kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Kinh tế của tỉnh phục hồi khá rõ nét, đạt mức cao so với cả nước, đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu theo tiến độ từng năm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 2021-2023 tăng bình quân 8,5 %/năm. Tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Nhiều công trình, dự án lớn được khởi công, nhất là các dự án giao thông kết nối liên vùng, những công trình, dự án này sẽ hoàn thành trong nhiệm kỳ này, tạo động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Lĩnh vực văn hoá, xã hội có bước phát triển mới; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được ban hành và dần được nâng lên mức mới cao hơn.

Phát huy và tiếp nối những thành tựu trong nửa đầu nhiệm kỳ, năm 2023, tỉnh Hải Dương tiếp tục đạt được những kết quả tích cực toàn diện: 13/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt mục tiêu đề ra. Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá hiện hành) ước đạt hơn 184.000 tỷ đồng, đứng thứ 11 toàn quốc. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 8,16%, đứng thứ 13 toàn quốc và thứ 6 trong 11 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng. Thu ngân sách nhà nước tăng 20% so với dự toán năm. Thu hút đầu tư tăng vượt bậc, đặc biệt đầu tư nước ngoài đạt kết quả rất cao với tổng vốn đăng ký trên 1,1 tỷ USD, tăng gấp 3,1 lần so với năm trước. Đời sống nhân dân được nâng cao với thu nhập bình quân đầu người đạt trên 94 triệu, cao hơn gần 16 triệu đồng so với năm 2020. Đặc biệt, Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là sự kiện có ý nghĩa rất lớn, là cơ sở quan trọng để tỉnh Hải Dương tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết liệt chỉ đạo việc hoàn thiện, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là kết quả đặc biệt quan trọng. Đây là định hướng chiến lược phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030, làm tiền đề để phát triển tỉnh đến năm 2050 và những năm tiếp theo.

Cũng trong năm qua, lần thứ 2 trong 35 năm thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh vượt trên 1 tỷ USD. Thời gian tới, tỉnh sẽ thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tạo thuận lợi, thúc đẩy những dự án đã thu hút sớm triển khai, tạo ra những động lực tăng trưởng mới, đóng góp vào ngân sách địa phương, tạo thêm công việc góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Năm 2023, Hải Dương có nhiều công trình, dự án mới được khởi công, nhất là các dự án giao thông kết nối, các dự án hạ tầng khu công nghiệp đã hoàn thiện với trên 1.100 ha mặt bằng sạch đủ điều kiện đón nhận các dự án đầu tư, là tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội cho những năm tới. Điển hình là dự án đường trục Đông - Tây, nút giao liên thông cùng các tuyến đường kết nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tại Bình Giang và Thanh Hà được hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2024 sẽ mở ra các không gian phát triển mới của tỉnh.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Các đề án, dự án chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo, điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ. Trong năm, tỉnh cũng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư, quan tâm chăm lo phát triển giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Những kết quả trên sẽ là tiền đề quan trọng để Hải Dương có những bước phát triển mạnh mẽ, bứt phá hơn trong những năm tới, trước mắt là đạt được những mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025.

Lấy hiệu quả công việc làm thước đo, đánh giá cán bộ

Theo đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, có được kết quả đáng tự hào trên là nhờ vào sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp; đặc biệt là sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, ví dụ như ở một số địa phương như huyện Thanh Miện, Ninh Giang người dân đã tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông, tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm tồn tại nhiều năm khi được cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hằng năm, tỉnh vẫn còn có những chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt chưa tương xứng với khả năng và kỳ vọng. Trong khi đó, cùng đối diện với những khó khăn, thách thức khách quan mang lại, một số tỉnh, thành phố có điều kiện tương đồng với Hải Dương vẫn có những bước phát triển nhanh, ấn tượng. Vì vậy, việc đánh giá đúng các nguyên nhân chủ quan của những hạn chế là rất quan trọng để tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt phát triển của tỉnh. Cùng với ghi nhận tinh thần trách nhiệm, vượt khó, nỗ lực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiều lần thẳng thắn đánh giá một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức, trong đó có cả những người đứng đầu chưa nêu gương; năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng còn hạn chế; tinh thần, thái độ thực thi công vụ yếu kém nhưng chưa được kiểm tra, giám sát để xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định những nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối nhiệm kỳ. 

Quán triệt sâu sắc, nghiêm túc quan điểm của Đảng về công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2030. Hải Dương xác định lấy hiệu quả công việc làm thước đo, đánh giá cán bộ một cách toàn diện, coi trọng việc đánh giá đạo đức, lối sống và quan hệ với nhân dân của cán bộ, nhất là tinh thần đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết khắc phục việc đánh giá cán bộ có lúc, có nơi chưa phản ánh đúng thực chất; hạn chế của cán bộ chính là điểm nghẽn dẫn đến tiến độ, hiệu quả, chất lượng công việc chưa đạt yêu cầu.

Đặc biệt, trước những khó khăn, thách thức lớn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, các sở, ngành của tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám làm, vì lợi ích chung. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; siết chặt kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức. Kiên quyết bố trí, sắp xếp đối với những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không chấp hành chủ trương, nghị quyết của cấp trên.

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định, từng cấp ủy, từng ngành, từng cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã tăng cường đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ; tiếp tục đổi mới phong cách, tác phong, lề lối làm việc theo hướng cụ thể, sát thực và theo phương châm “5 rõ”. Hiện tượng né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám quyết định trong thực hiện nhiệm vụ dần được khắc phục, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được giải quyết nhanh nhất. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp được thực hiện cơ bản chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu quả. Việc thực hiện các nhiệm vụ thực sự có trọng tâm, trọng điểm, dồn sức vào các khâu đột phá, quyết liệt trong công việc vì mục tiêu, lợi ích chung. Chuyển biến trong ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là của người đứng đầu góp phần quan trọng để Hải Dương đạt được những kết quả trong thời gian qua, nhất là trong năm 2023.

Quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đề ra

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định quyết tâm hoàn thành những chỉ tiêu đã xác định. Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 tỉnh đề ra rất lớn và dự báo sẽ tiếp tục có những khó khăn, thuận lợi đan xen, đòi hỏi từng cán bộ, đảng viên trong chúng ta phải tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém; bám sát diễn biến tình hình trong nước, quốc tế; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của Trung ương; các nhiệm vụ, giải pháp được bổ sung, phát triển tại Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ và chủ động khai thác, phát huy tốt những lợi thế, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện thắng lợi.

Tỉnh xác định tiếp tục thực hiện tốt Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 15/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Hoàn thành cơ bản việc bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương, đồng thời triển khai bố trí bí thư cấp uỷ cấp xã không phải là người địa phương.

Theo đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế trên 9%, Hải Dương phải tập trung tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện quy hoạch đô thị, nông thôn và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành phù hợp với quy hoạch tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp lớn, có tiềm lực, uy tín đầu tư vào tỉnh; thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án giao thông thuộc 4 trục kết nối với các địa phương, tỉnh, thành phố lân cận; các dự án an sinh xã hội, y tế, giáo dục, dự án hạ tầng số, đô thị thông minh phục vụ trực tiếp người dân...

Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ. Hoàn thành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo tiến độ; sắp xếp tổ chức, bộ máy của cơ quan hành chính các cấp và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung hợp tác, liên kết theo các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Cùng với thúc đẩy phát triển kinh tế, Hải Dương tiếp tục chú trọng đầu tư phát triển các lĩnh vực xã hội. Trọng tâm là đổi mới giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; tập trung đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục các cấp, đẩy nhanh thủ tục đầu tư để khắc phục hoàn toàn tình trạng thiếu phòng học, lớp học tại các địa phương. Phát triển nguồn nhân lực gắn với ứng dụng khoa học và công nghệ, nâng cao năng suất lao động. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế. Tỉnh cũng sẽ thực hiện đầy đủ, kịp thời và nâng cao hơn nữa các chính sách người có công, trợ giúp xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, các chính sách bảo hiểm, bảo vệ môi trường.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, thực hiện nghiêm túc, triệt để, hiệu quả các giải pháp đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của HĐND, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố. Nâng cao công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ công chức; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tạo động lực cho cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng Đảng, chính quyền…

Một nhiệm vụ rất quan trọng trong năm 2024 là Hải Dương phải làm tốt việc chuẩn bị tổ chức tổng kết các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Trần Đức Thắng khẳng định, nhiệm vụ năm 2024 rất quan trọng, nhiều triển vọng nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Nhân dịp Tết Giáp Thìn, tôi kêu gọi và tin tưởng toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy ý chí, khát vọng, truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực