Xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng

Chủ nhật, 11/02/2024 22:47
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Những kết quả đạt được đã chứng minh càng trong gian khó càng rạng ngời phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh người Thái Bình, đồng thời khẳng định Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình đã có sự thay đổi lớn, mang tính đột phá trong tư duy phát triển cũng như phương pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, từ đó tiếp tục phát huy, tự tin bước vào 2 năm còn lại của nhiệm kỳ…
Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Trong không khí ấm áp của mùa xuân, dưới sắc đỏ của cờ hoa mừng ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2024), nhìn lại năm 2023 và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức phức tạp, khó lường, thậm chí có những khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ, vượt ngoài khả năng dự báo, tác động, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội song Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua, kiên định mục tiêu, kiên trì thực hiện với quyết tâm cao nhất hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

Với sự thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến nay, tỉnh Thái Bình đã kiên trì làm sâu sắc, tiến tới đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao về nhiều vấn đề cốt lõi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Để đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao đó, 3 năm qua, các cấp ủy đảng thường xuyên tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trong đó xác định rõ các mục tiêu lớn, dài hạn, đòi hỏi phải quyết tâm theo đuổi đến cùng bằng tất cả nguồn lực (nguồn lực con người, nguồn lực vật chất, nguồn lực tinh thần...). Đồng thời, chúng ta kiên trì, nhất quán trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, lấy kết quả đạt được trong thực tiễn để chứng minh cho tính đúng đắn, khả thi của các mục tiêu đó, khẳng định đây chính là yêu cầu bắt buộc hiện nay, là con đường chúng ta sẽ đi, là mục tiêu tất yếu chúng ta vươn tới. Nhờ sự đồng thuận, thống nhất cao về Mục tiêu tổng quát mang tính chiến lược và xuyên suốt đó, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thái Bình có động lực mạnh mẽ, cùng với khát vọng to lớn không để quê hương tụt hậu, đã thể hiện rõ nét quyết tâm vươn lên để theo kịp, sánh cùng các tỉnh, thành phố trong khu vực cũng như trong cả nước.

Những kết quả đạt được trong 3 năm qua, trong đó có kết quả của năm 2023 là thành quả trực tiếp của quá trình cụ thể hóa Mục tiêu tổng quát thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho từng thời kỳ, góp phần quan trọng làm rõ nét hơn con đường, tiến trình phát triển của tỉnh, khắc phục được tâm lý tự ti, thiếu niềm tin về tương lai phát triển của tỉnh. Nhờ đó, đã có thể khẳng định một cách mạnh mẽ, tự tin về tính đúng đắn và tính khả thi của mục tiêu “Xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”. Đến nay, Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình hoàn toàn có thể tự hào về những kết quả, thành tựu có tính bước ngoặt đã đạt được trong 3 năm qua, đồng thời vững tin chuẩn bị các điều kiện, tiền đề quan trọng để Thái Bình phát triển bứt phá trong những năm tiếp theo.

 Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 tăng 7,37%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước;
- Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm (2021 - 2023) ước đạt 8,18%;
- GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 66 triệu đồng, gấp 1,4 lần so với năm 2020; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 62,4 triệu đồng, gấp 1,2 lần so với năm 2020;
- Đến nay, 100% số xã trong tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, 34 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 14,1% tổng số xã), 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã An Thái - Quỳnh Phụ).
- Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có sự tăng trưởng vượt bậc, đạt trên 4,1 tỷ USD, cao hơn nhiều so với từ năm 2020 trở về trước (riêng năm 2023, thu hút FDI đạt gần 3 tỷ USD, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố và cao nhất từ trước tới nay). Tổng vốn đầu tư đăng ký trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2023 đạt 153.011 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với giai đoạn 2016 - 2020; riêng năm 2023 tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 98.256,6 tỷ đồng.
- 2 năm liền (2022 - 2023) vượt mốc 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới/năm.

Có thể kể đến một số thành tựu nổi bật là: Định hình rõ chiến lược phát triển của tỉnh và thể chế hóa trong các chương trình, kế hoạch, đề án, nhất là trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kinh tế phát triển khá nhanh, toàn diện và vững chắc; quy mô nền kinh tế gấp 1,3 lần so với năm 2020, trong đó kinh tế nông nghiệp, nông thôn đã bước đầu chuyển sang đa dạng hóa ngành nghề, sản xuất nông nghiệp hàng hóa giá trị, chất lượng cao; công nghiệp chuyển mạnh sang ứng dụng công nghệ mới để sản xuất các sản phẩm có giá trị và đa dạng hóa thị trường. Khu kinh tế Thái Bình hình thành và nhanh chóng khẳng định được vai trò trọng điểm, động lực phát triển kinh tế, góp phần thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, mở ra triển vọng trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ của miền Bắc. Năm 2023, với việc thu hút gần 3 tỷ USD vốn FDI, Thái Bình đã lập nên kỳ tích, tự hào đứng trong tốp 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, có nhiều sáng tạo, đạt kết quả tốt. Thái Bình luôn nằm trong tốp đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Một số điểm nghẽn, nút thắt tồn tại từ lâu đã được giải quyết. Thành phố Thái Bình được chỉnh trang, tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng và các thiết chế đô thị, bắt tay vào đầu tư không gian mới để sớm trở thành đô thị loại I, đô thị cảnh quan ven sông văn minh, hiện đại, có bản sắc...

Những kết quả đạt được đã chứng minh càng trong gian khó càng rạng ngời phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh người Thái Bình, đồng thời khẳng định Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình đã có sự thay đổi lớn, mang tính đột phá trong tư duy phát triển cũng như phương pháp, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, từ đó tiếp tục phát huy, tự tin bước vào 2 năm còn lại của nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cũng là thời gian rút ra được nhiều bài học quý giá, trong đó bài học lớn nhất là phải luôn nhất quán về mục tiêu để cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện, theo đuổi đến cùng các mục tiêu đã đề ra. Theo đó, trên cơ sở xác định rõ chiến lược dài hạn, phải kịp thời nắm bắt thời cơ, vận hội, xây dựng lộ trình thực hiện bằng các nhiệm vụ cụ thể, khả thi; phát huy bài học về đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng, nhận thức, hành động để huy động cao nhất sức mạnh của cả hệ thống chính trị; bài học về đề cao trách nhiệm cá nhân, lấy mục tiêu phát triển chung làm điểm đồng, làm tiêu chuẩn, thước đo cho trách nhiệm và động cơ phấn đấu; bài học về việc vượt qua chính mình, đổi mới mạnh mẽ tư duy, mở rộng tầm nhìn, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; bài học về thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao kỷ cương, kỷ luật trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện và thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao; bài học về đổi mới công tác cán bộ, phân công, giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ...

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu nhấn nút khai mạc chương trình “Thai Binh Homecoming Day” và hội chợ nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ, ngày 1/12/2023. 

Năm 2023 đi qua để lại nhiều dư âm tốt đẹp. Bầu không khí tươi vui, phấn khởi, tin tưởng lan tỏa rộng khắp, “ý Đảng, lòng dân” quyện hòa, Đảng bộ và Nhân dân Thái Bình vững tin bước vào năm 2024 - năm “tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thời gian tới, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ quá trình dày công chuẩn bị thời gian qua, đồng thời thấy rõ các cơ hội, xu thế mới sẽ tạo ra dư địa phát triển mới chúng ta cần triệt để nắm bắt, tận dụng, chắc chắn chúng ta sẽ khơi dậy được sức mạnh của sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm tăng tốc phát triển, tiếp tục vươn lên mạnh mẽ. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là: “Tăng tốc hướng đến Mục tiêu tổng quát, phát huy những thành quả đã đạt được, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhất là thực hiện quyết liệt, có kết quả rõ nét 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển; giải quyết dứt điểm các hạn chế, yếu kém, các điểm nghẽn, vướng mắc; nâng cao chất lượng toàn diện và sức cạnh tranh của nền kinh tế; khơi thông các nguồn lực, thu hút mạnh mẽ, hiệu quả các nguồn đầu tư; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng; quan tâm toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”.

Mục tiêu, nhiệm vụ đề ra là rất lớn lao, dài hạn và tất nhiên không dễ đạt được, do đó trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh cần phải tiếp tục thống nhất cao hơn nữa về tư tưởng, nhận thức, xác định rõ trách nhiệm và hành động, định hình rõ phương pháp và lộ trình thực hiện; đồng thời, tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đã đạt được; phải nhất quán, kiên trì thực hiện và theo đuổi đến cùng mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra bằng tất cả thời gian, lực lượng với tinh thần trách nhiệm cao nhất thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Tranh thủ thời cơ, vận hội, tận dụng dư địa phát triển để theo kịp, sánh cùng các tỉnh, thành phố trong khu vực và trong cả nước, xứng đáng với bề dày lịch sử, xứng đáng với truyền thống, xứng đáng với tiềm năng của mảnh đất và con người Thái Bình, xứng đáng với sự dày công vun đắp của nhiều thế hệ và hơn hết là xứng đáng với quyền khát vọng của người dân Thái Bình.

Chưa bao giờ “cuộc đua” phấn đấu, khát vọng phát triển của các tỉnh, thành phố lại quyết liệt, mạnh mẽ như hiện nay; nếu địa phương nào chần chừ, thiếu quyết tâm và khát vọng, không nắm bắt được thời cơ, vận hội, không tranh thủ được nguồn lực, không phát huy được nội lực sẽ chậm chân, tụt hậu, bị bỏ lại phía sau. Ngược lại, trong tiến trình phát triển, xu thế mới sẽ tạo ra dư địa mới, nếu chúng ta biết nắm bắt, có bước đi phù hợp, cách làm đúng đắn chắc chắn sẽ nắm bắt và tận dụng được cơ hội để tăng tốc phát triển, rút ngắn được thời gian hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

So với các địa phương khác trong cả nước, Thái Bình không có nhiều lợi thế nổi bật. Vì vậy, để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh tiến trình phát triển, giải pháp quan trọng, hiệu quả nhất chính là tiếp tục phát huy nội lực, đặc biệt là nhân tố con người, kết hợp với các nguồn lực khác để tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa thực hành tiết kiệm (nhất là tiết kiệm chi ngân sách), chống lãng phí, quản lý chặt chẽ đầu tư công để dồn nguồn lực đầu tư cho các công trình, dự án trọng điểm.

Với Thái Bình, trước mục tiêu to lớn, nhiệm vụ nặng nề còn phải thực hiện, nhất là khi đối chiếu lại với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, càng thấy rõ yêu cầu phải tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, nhìn thẳng vào các hạn chế, yếu kém để khắc phục hiệu quả hơn nữa; nhận thức rõ các khó khăn, thách thức và yêu cầu mới; tạo ra chuyển biến rõ nét hơn nữa về nhận thức, phương pháp và trách nhiệm trong thi đua tổ chức thực hiện nhiệm vụ, từ đó đề ra các giải pháp quyết liệt hơn, phù hợp hơn, hiệu quả hơn, tận dụng tốt hơn thời cơ, điều kiện thuận lợi để đạt được nhiều kết quả cao hơn, rõ ràng và mang tính quyết định hơn. Niềm tin và khát vọng sẽ được hiện thực hóa khi chúng ta phát huy được khả năng, trí tuệ, ý chí, tinh thần đoàn kết, tận dụng tốt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức. Đó chính là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để chúng ta hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo triển khai dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình, ngày 14/11/2023. 

Trước mắt, tỉnh xác định cần bắt tay ngay triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, giải quyết các vấn đề lớn về mục tiêu, nhiệm vụ cần hoàn thành từ nay đến cuối nhiệm kỳ và các vấn đề mới đặt ra, bảo đảm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 và của cả nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính sau:

Một là, bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành; phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đề cao nhân tố nội lực, nhân tố con người trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc, các nút thắt, điểm nghẽn cản trở sự phát triển để đề ra các giải pháp tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả, trong đó rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các cơ chế, chính sách để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đang đặt ra. Huy động tối đa các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng Khu kinh tế, hạ tầng giao thông kết nối, đối ngoại, từ đó mở ra các không gian, động lực phát triển mới. Tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Ba là, tiếp tục phát huy ưu điểm, cách làm tốt và kinh nghiệm trong thời gian qua; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành và giữa các sở, ngành với các huyện, thành phố trên tinh thần nỗ lực vì mục tiêu, lợi ích chung và sự phát triển của tỉnh. Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, an phận, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc hoặc tham mưu cầm chừng; tình trạng bảo thủ, trì trệ, áp dụng pháp luật một cách máy móc, cứng nhắc trong thực thi công vụ; tình trạng vô cảm, quan cách, cửa quyền, thậm chí nhũng nhiễu trong giải quyết yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”; mỗi đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu phải “quyết liệt hơn, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn”; mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ phải bài bản, chặt chẽ, khoa học hơn, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả”.

Bốn là, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, từng cán bộ, đảng viên cần luôn phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, thống nhất; chấp hành tốt các nguyên tắc, quy chế làm việc, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục đổi mới phong cách, tác phong, lề lối làm việc theo hướng cụ thể, sát việc, sát cơ sở. Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không chủ động quyết định các công việc thuộc thẩm quyền.

Năm là, chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, tạo động lực khuyến khích cán bộ phấn đấu vươn lên; chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các vi phạm, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

 *  

*        *

Mùa xuân mới đã về mang theo niềm tin, ước vọng về một năm mới an lành với nhiều thành tựu mới lớn lao hơn. Mừng Đảng ta 94 mùa xuân vinh quang, khắc sâu công ơn của Đảng, Bác Hồ kính yêu và các thế hệ đi trước, chúng ta càng vững niềm tin cùng cả nước vững bước phát triển đến phồn vinh, hạnh phúc. Dẫu còn đó không ít khó khăn, thách thức song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thái Bình sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, “Xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”./.

Ngô Đông Hải
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực