Hơn 1 triệu lượt người thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”

Hơn 1 triệu lượt người thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”

(ĐCSVN) - Tuần thứ 8 của Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet, sau 5 ngày diễn ra đã có 162.171 người tham gia với 487.427 lượt thi. Từ khi bắt đầu Cuộc thi đến nay, đã có 1.010.668 lượt người tham gia thi với 2.733.931 lượt thi.
Gần 85 nghìn người thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” tuần 8
Gần 85 nghìn người thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” tuần 8
(ĐCSVN) - Tuần thứ 8 của Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet, sau 2 ngày diễn ra đã có 84.825 người...
Bạn Khổng Minh Khiến đoạt giải Nhất tuần 7 Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”
Bạn Khổng Minh Khiến đoạt giải Nhất tuần 7 Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19”
(ĐCSVN) – Ban Tổ chức chúc mừng bạn Khổng Minh Khiến (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) và 5 bạn khác đã đoạt...
Hơn 177 nghìn người thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” tuần 7
Hơn 177 nghìn người thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” tuần 7
(ĐCSVN) - Tuần thứ 7 của Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” trên mạng xã hội VCNet, sau 5 ngày diễn ra đã có 177.222 người...