100 đại biểu tập huấn về tuyên truyền, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS

Thứ tư, 07/12/2022 08:45
(ĐCSVN) - Đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2021 - 2030.​
leftcenterrightdel
 Đại biểu tham dự tập huấn. Ảnh: baotravinh.vn

Ngày 06/12, Vụ Công tác dân tộc địa phương, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh khai mạc hội nghị tập huấn về tuyên truyền, truyền thông, vận động Nhân dân vùng đồng bào DTTS và miền núi, biên giới.

Tham dự hội nghị tập huấn có các đồng chí: Tào Việt Thắng, Phó Vụ trưởng phụ trách khu vực Nam Bộ, Vụ Công tác dân tộc địa phương; Kiên Ninh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh và 100 cán bộ là người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, chức sắc tôn giáo, trưởng ban Nhân dân ấp, khóm trên địa bàn tỉnh.

Trong 02 ngày diễn ra hội nghị tập huấn (06 - 07/12) đại biểu được tiếp thu 03 chuyên đề: quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, khái quát về đề án tổng thể và chương trình mục tiêu quốc gia; một số kỹ năng nghiệp vụ và cách thức tuyên truyền vận động đồng bào DTTS và miền núi; vai trò người có uy tín trong công tác vận động, tuyên truyền Nhân dân tham gia thực hiện đề án tổng thể và chương trình mục tiêu quốc gia. 

Đồng chí Tào Việt Thắng nhấn mạnh: thực hiện nội dung tuyên truyền, truyền thông này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội, nhất là vùng đồng bào DTTS và miền núi tham gia thực hiện đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030.

Bên cạnh, tăng cường tuyên truyền các trường hợp thành công về giảm nghèo, làm giàu trong đồng bào DTTS để thúc đẩy, nhân rộng và lan tỏa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Tăng cường sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương; lãnh đạo tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể ở xã, thôn, bản, già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn...

* Trong thời gian 2 ngày, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc cho gần 130 đại biểu là người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh. Đại biểu được lãnh đạo Ban Dân tộc và Tôn giáo cung cấp những nội dung trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 được triển khai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; phát huy vai trò của NCUT đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận ghuyết thống...

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, trang bị một số kỹ năng cần thiết giúp cho NCUT trong đồng bào DTTS thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách dân tộc, góp phần đưa các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đi vào đời sống./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực