Bắc Giang phát động phong trào thi đua đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thứ năm, 24/11/2022 21:55
(ĐCSVN) - Người có uy tín tích cực vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, thoát nghèo và vươn lên làm giàu; tích cực tham gia hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào do cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp phát động và các phong trào thi đua khác tại địa phương.
leftcenterrightdel
 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân Tộc Y Thông trao quà cho đại biểu Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: cema.gov.vn)

Đó là một trong những nội dung thi đua vừa được Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang phát động đến toàn thể người có uy tín (NCUT) trong vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025. Theo đó, phong trào thi đua tập trung vào các nội dung:

Tích cực theo dõi, nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tham gia đầy đủ các hội nghị, cuộc họp do Ban Dân tộc, UBND huyện, cơ quan công tác dân tộc cấp huyện, UBND cấp xã tổ chức; không ngừng học tập, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và trình độ hiểu biết, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Tham gia đầy đủ các kỳ họp HĐND xã; tích cực đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội tại địa phương…

Tích cực vận động đồng bào vùng DTTS tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, thoát nghèo và vươn lên làm giàu; tích cực tham gia hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào do cấp ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp phát động và các phong trào thi đua khác tại địa phương. 

Chủ động trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về bản sắc văn hóa, các phong tục, tập quán, tín ngưỡng tốt đẹp của đồng bào DTTS và cộng đồng dân cư ở địa bàn nơi mình cư trú; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân chung tay bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, từng bước đẩy lùi, loại bỏ những hủ tục lạc hậu, nguy hại còn tồn tại trong đời sống cộng đồng dân cư.

Chủ động, tích cực tham gia hòa giải các vụ việc mâu thuẫn trong dòng họ, dòng tộc, cộng đồng; các mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ nhân dân. Vận động, cảm hóa, tác động để làm thay đổi tư tưởng và hành vi của những đối tượng hoạt động tuyên truyền, phát triển tà đạo trái pháp luật; đấu tranh ngăn chặn kịp thời các luận điệu xuyên tạc, lừa bịp, kích động của kẻ xấu; tham gia cùng với công an, lực lượng dân quân của địa phương giáo dục, thuyết phục các đối tượng lầm lỡ sớm hòa nhập cộng đồng để làm ăn sinh sống. Tích cực vận động nhân dân và đồng bào các DTTS trên địa bàn tích cực tham gia phong trào đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn, góp phần thực hiện phong trào đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo, xây dựng thôn/bản vững mạnh toàn diện.

Giải thích, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tham gia giám sát tích cực, chủ động, có hiệu quả vào quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn; đảm bảo cho các chương trình, dự án, chính sách được triển khai đúng với mục tiêu, nội dung, đối tượng và tiến độ thực hiện theo quy định. Chủ động đề xuất hoặc tham gia vào việc quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư tại địa bàn, góp phần bảo vệ, duy trì năng lực phục vụ, phát huy hiệu quả của các công trình. Trực tiếp tham gia vào hoạt động kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn khi được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền mời.

Tích cực phối hợp với trưởng thôn, bản, Trưởng ban công tác Mặt trận và các hội đoàn thể trong các hoạt động của thôn, bản; chủ động trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương và đội ngũ cán bộ ở thôn, bản trong sạch, vững mạnh, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.

Với uy tín và trách nhiệm của bản thân, ra sức vun đắp, xây dựng và khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; phát huy trách nhiệm người dân trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, làm cho đồng bào ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc về sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Bản thân có kế hoạch phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên làm giàu cho gia đình mình; đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ các gia đình khác cách thức làm ăn để thoát nghèo; tích cực tham gia vào việc duy trì, kế tục, bảo tồn, phát huy các ngành nghề truyền thống của đồng bào dân tộc mình; xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trở thành gia đình gương mẫu trong thôn, bản để đồng bào DTTS và nhân dân noi theo.

Bản thân và gia đình luôn gương mẫu chấp hành pháp luật về hôn nhân và gia đình; tích cực giải thích, tuyên truyền vận động mọi người không được lấy vợ, lấy chồng khi chưa đủ tuổi kết hôn; không được kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, những người có họ trong phạm vi ba đời theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình nhằm ngăn chặn và hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trong gia đình, dòng họ của mình không có trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Thông qua các phong trào thi đua nhằm nêu cao ý thức trách nhiệm, sáng tạo của NCUT trong việc phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số… thực sự là "cầu nối" giữa Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương với đồng bào DTTS trên địa bàn. Đồng thời, là cơ sở để chính quyền các cấp tổ chức lựa chọn những NCUT tiêu biểu trong hoạt động công tác để đề nghị cấp có thẩm quyền biểu dương, tôn vinh, khen thưởng theo quy định./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực