Thanh Hóa bảo tồn, phát huy và phát triển tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào

Chủ nhật, 04/12/2022 08:06
(ĐCSVN) - Ngày 3/12, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Đề án “Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030”.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Minh Hiếu)

Đề án “Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030” do Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại hội nghị, gồm 5 phần, trong đó nêu rõ: Là tỉnh có nhiều thành phần dân tộc, trong đó người Kinh chiếm tỷ lệ lớn nhất, cùng với đó là 6 dân tộc thiểu số: dân tộc Mường (401.967 người), dân tộc Thái (258.506 người), dân tộc Mông (19.166 người), dân tộc Thổ (12.675 người), dân tộc Dao (6.551 người), dân tộc Khơ Mú (1.024 người) sinh sống tập trung tại 11 huyện miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hóa. Mỗi dân tộc đều mang những nét đặc trưng riêng về văn hóa tạo nên giá trị và bản sắc văn hoá xứ Thanh, rất cần được bảo tồn và phát huy.

Dưới sự tác động của đời sống kinh tế, xã hội, quá trình đô thị hóa, hội nhập quốc tế, cùng sự bùng nổ của khoa học-công nghệ, sự giao lưu văn hóa diễn ra một cách mạnh mẽ khiến văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số đang đứng trước những thách thức to lớn. Các giá trị văn hóa tiêu biểu của các dân tộc đang có nguy cơ mai một, biến mất, hoặc biến dạng, trong đó có tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống. Căn cứ tình hình thực tiễn, việc triển khai xây dựng Đề án "Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030” là thực sự cần thiết nhằm hiện thực hóa quan điểm, định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao chất lượng của Đề án được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị công phu, khoa học, có tính thực tiễn cao. Đồng thời đề nghị cần sửa tiêu đề của Đề án là: “Bảo tồn, phát huy và phát triển tiếng nói, chữ viết, trang phục nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030”.

Về phần quan điểm của Đề án, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cơ bản thống nhất và đề nghị trong Đề án cần phải đặc biệt coi trọng bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống và xây dựng, phát triển những giá trị mới về tiếng nói, chữ viết, trang phục, nghề truyền thống của đồng bào. Bảo tồn và phát triển ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc đi đôi với việc sử dụng ngôn ngữ, chữ viết phổ thông; khuyến khích người chưa biết tiếng phổ thông học tiếng phổ thông, đồng thời khuyến khích thế hệ trẻ thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số học tập, hiểu biết và sử dụng thành thạo tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Cần giao lưu văn hóa, học hỏi những tiến bộ của các dân tộc khác để làm giàu thêm nền văn hóa của dân tộc mình.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông ưu tiên tài trợ cho các tác giả người dân tộc thiểu số có khả năng sáng tạo các tác phẩm về đề tài dân tộc miền núi. Quan tâm tổ chức, điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật của các dân tộc thiểu số.

Đồng thời xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, mở rộng mạng lưới thông tin ở vùng dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế-xã hội ở vùng dân tộc thiểu số để sớm giảm tỷ lệ hộ nghèo và cải thiện đời sống, xóa mù chữ, nâng cao dân trí, xóa bỏ các hủ tục… Khi Đề án được phê duyệt, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan khi tổ chức hội nghị tổng kết năm kết hợp tổ chức quán triệt, triển khai Đề án…/. 

Minh Hiếu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực