Tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS & MN

Thứ hai, 21/11/2022 14:53
(ĐCSVN) - Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan tháo gỡ những khó khăn về kinh phí, hỗ trợ đất ở, nhà ở, đầu tư xây dựng, vay vốn tín dụng, cung cấp thông tin... thực hiện tốt Chương trình MTQG phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 343/TB-VPCP về thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại cuộc họp với các bộ, ngành để xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (sau đây gọi tắt là Chương trình). Theo đó, Phó Thủ tướng giao Ủy ban dân tộc chủ trì thực hiện một số nội dung sau:

Phối hợp với các bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Qyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về kinh phí và cơ chế hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho 6 nội dung hỗ trợ về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đầu tư cứng hóa đường từ trung tâm đến xã, xây dựng, cải tại, nâng cấp mạng lưới chợ thuộc Chương trình theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2022.

leftcenterrightdel
Người dân xã Đăk Trôi, huyện Mang Yang (Gia Lai) thu hoạch lúa. Ảnh: TH

Làm việc với Bộ Tài chính để trao đổi, thống nhất về: Phương án xử lý, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách “Hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn cho các hộ là dân tộc còn gặp nhiều khó khăn theo hộ hoặc cộng đồng để chăn nuôi, phát triển sản xuất thông qua vay vốn tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi đặc biệt” thuộc Dự án 9 Chương trình; Phối hợp với Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan để hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện theo đúng phân cấp, phân quyền và quy định của pháp luật về tín dụng, chính sách nhà nước, đầu tư công; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chính phủ đã giao cho Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, xây dựng Đề án về Tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao thuộc đối tượng đầu tư tại Tiểu dự án 1, dự án 9 Chương trình, báo cáo Chính phủ trước ngày 23/11/2022.

Làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông trao đổi, thống nhất triển khai ngay việc cấp một số án phẩm báo, tạp chí cho các đối tượng quy định tại Nội dung số 2, Tiểu Dự án 2, Dự án 10 Chương trình; đồng thời chủ trì, phối họp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án đổi mới hình thức cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện đặc thù của vùng đồng bào DTTS&MN, vùng đặc biệt khó khăn, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2022./.

TH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực