Thúc đẩy tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt

Thứ tư, 23/11/2022 17:22
(ĐCSVN) - Thời gian từ nay đến cuối năm, các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc cần tập trung thúc đẩy tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt đủ điều kiện triển khai, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2023 đảm bảo khả thi, phù hợp, đúng chức năng, đúng quy định của pháp luật.

Ngày 23/11, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Ủy ban Dân tộc và hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2023.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh cùng lãnh đạo các Vụ, đơn vị trực thuộc.

leftcenterrightdel
Đồng chí Hầu A Lềnh: "Cần tập trung thúc đẩy tiến độ những nhiệm vụ đã được phê duyệt đủ điều kiện triển khai, đồng thời xây dựng kế hoạch năm 2023 đảm bảo khả thi, phù hợp"

Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch - Tài chính, năm 2022, Bộ Tài chính giao dự toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 cho Ủy ban Dân tộc. Tổng kinh phí được giao là 298.587 triệu đồng. Tổng dự toán Ủy ban Dân tộc đã phân bổ cho các Vụ, đơn vị thực hiện là 267.807 triệu đồng.

Tính đến ngày 20/11/2022, tổng kinh phí đã giải ngân là 4.975,414 triệu đồng, đạt 1,85%. Dự kiến đến 31/12/2022, số kinh phí giải ngân là 69.730,206 triệu đồng, đạt 26,03%.

Theo đánh giá của Vụ Kế hoạch - Tài chính, do là năm đầu tiên thực hiện Chương trình MTQG, các Vụ, đơn vị chưa có kinh nghiệm triển khai thực hiện nên không tránh khỏi những hạn chế nhất định trong công tác xây dựng kế hoạch để đảm bảo đúng mục tiêu của Chương trình. Một số nội dung khi triển khai xây dựng kế hoạch mới phát hiện ra là khó thực hiện do vướng cơ chế.

Bên cạnh đó, khối lượng công việc phải thẩm định đa dạng, phức tạp, mới; các băn bản hướng dẫn về tài chính có sự chồng chéo dẫn đến công tác thẩm định dự toán còn có sự lúng túng khi áp dụng. Một số nhiệm vụ mặc dù đã xây dựng kế hoạch nhưng bị hạn chế về thời gian nên đành phải hoãn lại và chuyển sang năm sau để tổ chức thực hiện.

Tại Hội nghị, đại diện các Vụ, đơn vị đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ghi nhận các Vụ, đơn vị đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện Chương trình MTQG.

Về những công việc cần tập trung thực hiện trong thời gian còn lại của năm 2022, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các Vụ, đơn vị thúc đẩy tiến độ đối với những nhiệm vụ đã được phê duyệt; đồng thời rà soát về tiến độ, trình tự thủ tục, hồ sơ đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Đại diện các Vụ, đơn vị Ủy ban Dân tộc dự Hội nghị.

Đối với những nhiệm vụ đã có đủ điều kiện triển khai nhưng chưa làm được do yếu tố thời gian, thủ tục thì tiếp tục rà soát, đảm bảo không trùng lặp về nội dung.

Đồng chí Hầu A Lềnh yêu cầu, với những nhiệm vụ chưa đủ điều kiện triển khai cần tổng hợp và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Nhiệm vụ nào có thể tháo gỡ được khó khăn thì phải tháo gỡ ngay từ đầu năm 2023, nhất là những nhiệm vụ liên quan đến phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất ý kiến. Những nhiệm vụ xét thấy khó hoặc không thể triển khai phải báo cáo trung thực, có giải trình cụ thể với cấp có thẩm quyền.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các Vụ, đơn vị xây dựng kế hoạch năm 2023 đảm bảo khả thi, phù hợp, đúng chức năng, đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, đối tượng theo quy định của pháp luật, làm cơ sở để Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi làm phương án phân bổ vốn trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngay từ đầu năm tới./.

Hoàng Dũng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực