(ĐCSVN)Việc xã hội hoá hoạt động Công chứng là chủ trương đúng đắn nhưng nhiều ý kiến cho rằng việc chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng cần bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và viên chức, người lao động đang làm việc tại Phòng công chứng được chuyển đổi.

Sáng 16/10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo về việc chuyển đổi mô hình tổ chức hành nghề công chứng và góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công chứng.

Tại Hội thảo, Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp Đỗ Hoàng Yến cho biết: Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Công chứng gồm 5 chương 36 điều quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng về chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng; hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng Văn phòng công chứng; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên và tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên (CCV)...

 

 Các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: TH).


Về phương thức chuyển đổi Phòng công chứng, Dự thảo Nghị định quy định: UBND cấp tỉnh quyết định chuyển đổi Phòng công chứng theo một trong hai phương thức sau:

Phương án 1: Đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng.

Phương án 2: Chuyển giao quyền nhận nhận chuyển đổi Phòng công chứng cho chính các công chứng viên làm việc tại Phòng công chứng đó.

Theo ông Phạm Văn Vĩnh, Trưởng phòng Công chứng số 1 tỉnh Hải Dương, Chủ tịch Hội Công chứng tỉnh Hải Dương, việc xã hội hoá hoạt động Công chứng là chủ trương đúng đắn nhưng phải bảo đảm quyền lợi của các CCV và người lao động đang làm việc tại chính Phòng Công chứng đó.

Nhấn mạnh hoạt động công chứng mang tính “quyền lực”, gắn với uy tín, “thương hiệu” không phải là tài sản, vì vậy, ông Vĩnh cho rằng không thể đấu giá, chuyển nhượng thứ không phải là tài sản. Mặt khác, các CCV và nhân viên ở chính đơn vị đó không thể tham gia đấu giá cái mà do chính họ tạo ra. “Điều này là vô lý”, ông Vĩnh nói.

Mặt khác, nếu tổ chức đấu giá, đa số CCV là những người không có tiền nên họ không thể trúng đấu giá được và nếu họ phải bỏ tiền ra đấu giá thì sẽ không công bằng với trường hợp họ xin phép thành lập Văn phòng công chứng khác mà không mất cái gì, tức là Phòng công chứng cũ đương nhiên bị giải thể…

Do đó, cần quy định Phòng Công chứng sẽ được chuyển đổi cho chính các Công chứng viên đang làm việc tại Phòng Công chứng đó và các Công chứng viên không phải trả chi phí để được quyền nhận chuyển đổi.

Đồng quan điểm, CCV Tuấn Đạo Thanh, Trưởng phòng Công chứng số 1 TP. Hà Nội cũng cho rằng, một trong những mục tiêu, yêu cầu mà việc chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng cần đạt được chính là phải “Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng, giảm đầu tư, chi phí và nguồn nhân lực của Nhà nước” và “ Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và viên chức, người lao động đang làm việc tại Phòng công chứng được chuyển đổi” (điểm a, b, Khoản1, Điều 3, Dự thảo Nghị định). Rõ ràng, nếu áp dụng phương thức “bán đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng” thì sẽ không thể thỏa mãn, đáp ứng được hai yêu cầu trên. Bởi lẽ, trong trường hợp công chứng viên (hoặc nhóm công chứng viên) nằm ngoài biên chế Phòng công chứng mua được “quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng”, hàng loạt công chứng viên của Phòng công chứng có xu hướng đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bố trí công việc khác vì lo ngại sẽ bị mất việc làm sau khi nghiễm nhiên trở thành CCV làm thuê tại Văn phòng công chứng sau chuyển đổi.

Theo Đại diện Hội công chứng TP Hồ Chí Minh, nếu thực hiện theo phương án 1 thì Nhà nước sẽ thu được thêm một khoản ngân sách, nhưng chắc chắn không tránh khỏi các hậu quả như CCV đang làm việc tại Phòng công chức sẽ rất ít có cơ hội trúng đấu giá; sẽ có xáo trộn lớn về tổ chức bộ máy và hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng; vấn đề bảo hiểm cũng như sắp xếp lao động là vấn đề rất lớn cần phải xem xét.../.